Administrativ chef till Elinsborgsskolan

Utbildningsförvaltningen, Elinsborgsskolan

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Arbetsplatsbeskrivning

Elinsborgsskolan är en personaltät F-6 skola med ca 340 elever med 2 klasser/årskurs. Skolan har trygg organisation med tydliga rutiner och ett nära samarbete mellan skolledning och personal. Då våra elever har olika etnisk bakgrund bidrar det till en stor mångfald på skolan. Vi ser mångfald som en resurs som skapar dynamik och formar vår verksamhet till en rolig, utvecklande och spännande arbetsplats för såväl elever som personal. Våra elever kommer ifrån hela världen.

På Elinsborgsskolan finns även en förberedelseklass, för våra nyanlända elever samt en särskild undervisningsgrupp. För åk 4–6 har skolan musikprofil och en simsatsning upp till åk 6. Vi värdesätter kulturupplevelser för våra elever och har externa samarbeten med bl.a. Kulturskolan.

Skolan ligger vid Järvafältet vilket ger optimala förutsättningar att samarbeta med Eggebygårds naturskola. Våra prioriterade utvecklingsområden är språk och kunskapsutveckling, kollegialt lärande, lärmiljöer samt trygghet och studiero. Det kollegiala utbytet är ständigt aktuellt i verksamheten. Fritidshemmets verksamhet har ett pågående utvecklingsarbete kring LGR22 och att utveckla rastverksamheten. Fritidshemmet är integrerat i skolan och samarbete skola fritids är väl förankrat vilket möjliggör för elevens lärande under hela skoldagen på Elinsborgsskolan.

Arbetsbeskrivning

 • Vara ett strategiskt stöd till rektor i genomförandet av uppdraget gällande verksamhets- och omvärldsanalyser, ekonomistyrningens och andra styrsystems utformning.
 • Ansvara för budget-, uppföljnings- och planeringsprocessen samt för processen kring upphandling.
 • Vara ett strategiskt stöd till rektor vid effektiviseringar av verksamheten
 • Ansvara för stöd avseende elev- personal- och ekonomiadministration till skolan i syfte att avlasta kärnverksamheten.
 • Ansvarar du för utveckling och effektivisering inom ansvarsområdet
 • Du ingår i skolans ledningsgrupp och är en viktig del av skolledningen.
 • Som närmaste chef för administrativ-, service- och annan personal. Ansvarar för ledning, personalutveckling och verksamhetsutveckling.
 • Ha övergripande ekonomiskt och administrativt ansvar för skolans lokaler
 • Driva, utveckla och följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet inom administration och service
 • Ansvara för extern och intern kommunikation, bl.a via skolans hemsida
 • Ansvara för skolans dokumenthanteringsfrågor, som arkiv och diarieföring
 • Vara en del av IKT-gruppen och har en ledande roll för skolans digitala utveckling

Kvalifikationer

Kvalifikationer

Vi söker dig med en högskole- eller universitetsexamen inom ekonomi, annan relevant utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade genom erfarenhet. Du har god kunskap inom ekonomi och vi ser gärna att du har erfarenhet av ekonomiuppföljning och budgetarbete. Samt kunskap om och vana att arbeta med IT som verktyg. Du har dokumenterad erfarenhet av ledarskap och vill fortsätta att utvecklas som chef. Meriterande är om du tidigare har arbetat inom administrativa system såsom ;0365/M365 (Exel, Word m.fl.)Agresso, WinLas, Skolplattformen, Edok etc. Positivt är också kunskaper och erfarenhet inom juridik och /eller marknadsföring.

Du är engagerad och kommunikativ i ditt ledarskap och har förmågan att inspirera dina medarbetare. Ledarskapet kräver att du är effektiv i att kommunicera med medarbetare och att du har både människor och verksamhet i fokus. Vi tror på att det bästa ledarskapet kräver mod och vilja, samt förmåga att agera stabilt och med lyhördhet

Övrigt

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, motivation och engagemang för tjänsten.

Urval och intervjuer kommer att ske under ansökningstidens gång.
TYPE_OF_EMPLOYMENT Fast stilling
HOURS Heltid
Nynorska en.l överenskommlse
NUMBER_OF_POSITIONS 1
WORKING_HOURS 100%
Sted Stockholm
Fylke Stockholms län
Land Sverige
REFERENCE_NUMBER 2023/228
CONTACT
 • Anna Paladini, 0850803802
 • Anna-Maria Thun, 0850803801
Tillitsvalgt
 • Karin Wrannvik, Ledarna, 076-1290750
PUBLISHED 15.01.2023
ENDS 29.01.2023
EDUCATIONS_REQUIREMENT

Att arbeta i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Del lenker