Enhetschef till Stockholm konst

Stockholms stad, Kulturförvaltningen, Museer och konst, Ledning

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Kultur är en viktig del av Stockholms nervsystem och berör miljontals människor varje år. På Kulturförvaltningen arbetar vi tillsammans för att stärka kulturlivet i Stockholm. Vi skapar möjligheter för stadens invånare och besökare att ta del av och själva skapa kultur. Hos oss råder ett öppet arbetsklimat där medarbetarna i allra högsta grad är delaktiga i utvecklingen. Var med och bidra till att Stockholm växer med kultur!

Arbetsplatsbeskrivning

Att Stockholm växer med kultur innebär att kulturen finns med när stadens rum växer, men också att kulturen är en kraft som ger människor möjlighet att växa och utvecklas. Som ny chef för Stockholm konst blir ditt viktiga uppdrag att utveckla och utmana formerna för hur den offentliga, gemensamma konsten kan ta plats i staden och i människors liv. 

Stockholm konst är den enhet inom Kulturförvaltningens avdelning Museer och konst som har till uppgift att ge stockholmarna den allra bästa konsten samt att se till att nya konstverk tar plats på gator och torg, i parker och bostadsområden, i förskolor och skolor, i omsorgsboenden och i stadens fastigheter.

Genom den offentliga konsten berikar Stockholm konst våra gemensamma miljöer, konst som kan väcka känslor samt uppmuntra till samtal och eftertanke. Ambitionen är att så många som möjligt får uppleva konst av hög kvalitet i sin närmiljö.

Stockholm konst arbetar med nya offentliga konstverk i miljöer som är tillgängliga för allmänheten och är ansvariga för utplacering, vård och utveckling av stadens konstsamling.

Stockholm konst verkar inom tre huvudsakliga områden:

 • Genomförande av konstnärliga gestaltningsprojekt enligt enprocentsregeln, vid ny-, om- och tillbyggnad inom staden.
 • Hantera Stockholm stads konstsamling, cirka 30 000 verk vars syfte är att placeras i stadens arbetslokaler.
 • Vård och underhåll av stadens cirka 500 konstverk på allmän plats.


På Stockholm konst arbetar för närvarande 16 personer. Verksamheten finns dels i Frihamnen och dels på Hantverkargatan i Stockholm. Läs mer på www.stockholmkonst.se

 

Ditt uppdrag som enhetschef för Stockholm konst

Du leder enheten med fullt personal- och budgetansvar.
Du motiverar samt ger råd och stöd till enhetens medarbetare och arbetar för att skapa ett positivt, inkluderande och kreativt arbetsklimat, där samarbete och utveckling är viktiga ledord.
Du ansvarar för enhetens fysiska och psykosociala arbetsmiljö.
Du har förmåga att leda och driva verksamhet och uppnå resultat inom beslutade tids- och budgetramar.

Du företräder, leder och utvecklar verksamheten och ansvarar för såväl kort- som långsiktig planering.
Du har också en viktig roll att tillsammans med övriga enhetschefer driva och utveckla frågor som är gemensamma för hela avdelningen genom deltagande i ledningsgrupp och förvaltningsövergripande samarbeten.

Som enhetschef inom Museer och konst är du direkt underställd avdelningschefen och ingår tillsammans övriga enhetschefer i ledningsgruppen för avdelningen.

 

Din kompetens och erfarenhet

Vi söker dig som har:

 • Relevant akademisk utbildning, inom konst- kultur- eller samhällsvetenskapliga ämnen.
 • Omfattande erfarenhet av liknande arbete inom konstområdet.
 • Väl vitsordad chefserfarenhet innefattande verksamhet-, personal-, budget-, och arbetsmiljöansvar.
 • Djup kunskap om konstområdet och dess förutsättningar.
 • Erfarenhet av att bygga nätverk och främja utveckling inom konstområdet.
 • Erfarenhet av och förmåga att analysera konstnärlig kvalitet.
 • God kännedom om vad det innebär att bedriva offentlig verksamhet.


Meriterande är

 • Erfarenhet från verksamhet avseende offentlig konst i politiskt styrd organisation.
 • Kvalificerad ledarskapsutbildning.

Övrigt

Kulturförvaltningen tillämpar tidsbegränsade chefsförordnanden med en tillsvidareanställning inom yrkesområdet i grunden.

Kulturförvaltningen i Stockholms stad
Kulturförvaltningen består av över 40 folkbibliotek runtom i staden, Kulturskolan med
cirka 17 000 deltagarplatser, Stadsmuseet, Medeltidsmuseet, Stockholm konst, Stockholmia
förlag, Liljevalchs konsthall, evenemangsavdelningen som bland annat ansvarar
för Kulturnatten och kulturfestivalen samt en kulturstrategisk stab, en kommunikationsstab
och en administrativ stab. Kulturförvaltningen arbetar på uppdrag av kulturnämnden och
har cirka 900 anställda.

Läs gärna mer om kulturförvaltningen på:
Konst och kultur - Stockholms stad
Kulturförvaltningen - Stockholms stad (start.stockholm)

 

TYPE_OF_EMPLOYMENT Fast stilling
HOURS Heltid
Nynorska 2024-09-01 eller enl överenskommelse
NUMBER_OF_POSITIONS 1
WORKING_HOURS 100 %
Sted Stockholm
Fylke Stockholms län
Land Sverige
REFERENCE_NUMBER 2023/6798
CONTACT
 • Fredrik Linder, 08-50831779
Tillitsvalgt
 • Ernesto Garzón, Vision, 08-50831742
 • Maria Sundström, DIK, 08-50831588
 • Karin Wrannvik, Ledarna, 076-1290750
PUBLISHED 18.12.2023
ENDS 22.02.2024
EDUCATIONS_REQUIREMENT

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Del lenker