generell-lila.png

Jurist med inriktning säkerhetsskydd

Stockholms stad, Stadsledningskontoret, Säkerhetsavdelningen

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning. Vi ansvarar för styrning, uppföljning och utveckling av stadens verksamheter utifrån den vision och budget som kommunfullmäktige har beslutat om. Vi är drygt 300 anställda som i huvudsak arbetar med strategiska frågor som har stor betydelse för stadens verksamheter.

Välkommen till oss
Säkerhetsavdelningen inom stadsledningskontoret ansvarar för central ledning, samordning och utveckling av hela stadens säkerhetsarbete. Avdelningen leds av en säkerhetsdirektör och består för närvarande av 15 medarbetare. Avdelningen ansvarar bland annat för att utveckla stadens krisberedskap, planering för civilt försvar, risk och sårbarhetsanalyser och strategisk samverkan inom och utom organisationen i beredskaps- och säkerhetsfrågor. Avdelningen har ett särskilt ansvar för stadens säkerhetsskyddsarbete. Verksamheten är i en intensiv fas kopplat till omvärldsläget, utvecklingen av totalförsvaret och behovet av säkerhetsskydd med en ledande position inom säkerhetsområdet bland landets kommuner.

Vi erbjuder dig
Det här är en roll för dig som vill vara med och stärka Stockholms Stads säkerhetsarbete och särskilt säkerhetsskyddet. I rollen har du stora möjligheter att påverka och bidra till utvecklingen av säkerhetsskyddsfrågorna inom Stockholm stad.

I denna tjänst arbetar du strategiskt och utvecklingsinriktat med verksamhetsfrågor inom många olika samhällssektorer. Säkerhetsfrågorna är högt prioriterade och har ett starkt fokus hos oss. Du ingår i en avdelning med engagerade kollegor och hög kompetens inom området. I det fortsatta utvecklingsarbetet söker vi en jurist med inriktning säkerhetsskydd och hoppas att du vill vara med och bidra i detta viktiga arbete. Förmåner anställda i Stockholms stad  Förmåner för medarbetare

Din roll
Din uppgift blir att samordna, följa upp och kontinuerligt utveckla det stadsövergripande säkerhetsskyddsarbetet tillsammans med övriga medarbetare. Du är ett nära stöd till stadsledningen i hur vi ska agera och skapa förutsättningar i vår verksamhet utifrån krav som ställs. Du ger specialiserad vägledning till och skapar engagemang för frågorna hos stadens olika verksamheter.

Du förväntas ta egna initiativ som resulterar i att säkerhetsskyddsarbetet ständigt förbättras. I det systematiska arbetet ingår att förhålla sig till lagstiftning, regelverk och omvärldsutveckling. En viktig del av tjänsten är att analysera och följa utvecklingen inom lagstiftningsområdet och omsätta detta till relevanta åtgärder. Samordning och samarbete både internt och externt är andra viktiga komponenter. I tjänsten kan ingå att tillsammans med övriga medarbetare på ett rullande schema vara stadens tjänsteperson i beredskap (TiB).

Din kompetens och erfarenhet

Vi söker dig som har en examen från juristprogrammet (270 hp).

Det är meriterande om du har:

  • aktuell erfarenhet av arbete med säkerhetsskydd i offentlig förvaltning
  • arbetat några år som jurist
  • fördjupade kunskaper om de regler som gäller inom säkerhetsskydd och informationssäkerhet
  • erfarenhet av att planera och genomföra utbildningsinsatser.

Vi fäster stor vikt vid dina personliga kompetenser och söker dig som är prestigelös, tar stort ansvar för ditt arbete och har förmåga till helhetssyn. Du är analytisk noggrann och är bra på att prioritera och strukturera ditt arbete. Du tycker om att skapa kontakt med andra människor och bidrar till ett gott arbetsklimat i gruppen. Vi ser även att du har pedagogisk förmåga och är van vid att tala och presentera i större och mindre sammanhang.

Välkommen med din ansökan!

Villkor
Eftersom tjänsten är placerad i säkerhetsklass är det en förutsättning att du är svensk medborgare. Vi genomför säkerhetsprövning inför tecknande av anställningsavtal.

Övrigt

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.

TYPE_OF_EMPLOYMENT Fast stilling
HOURS Heltid
Nynorska Enligt överenskommelse
NUMBER_OF_POSITIONS 1
WORKING_HOURS Heltid
Sted Stockholm
Fylke Stockholms län
Land Sverige
REFERENCE_NUMBER 2024/979
CONTACT
  • Fredrik Alfredsson, säkerhetsdirektör, 08-50829016
  • Bo-Bertil Larson, rekryteringskonsult, 08-50811717
Tillitsvalgt
  • Fackliga representanter nås via växeln, 08-50829000
PUBLISHED 26.02.2024
ENDS 11.03.2024

Att arbeta i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Del lenker