SKKP (Särskilt kval kontaktperson) Framtid Stockholm

Stockholms Stad, Socialförvaltningen, Framtid Stockholm, SKKP

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Socialförvaltningen i Stockholms stad har en övergripande och samordnande roll för socialtjänstens individ och familjeomsorg och funktionshinderområdet. Här skapas goda förutsättningar för att möta invånare i behov av socialtjänstens stöd. I nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna bidrar vi till en modern, digital, rättssäker, likställd och kunskapsbaserad socialtjänst och vi har ett starkt utvecklingsfokus. Inom förvaltningen erbjuds ett stort utbud av stödinsatser till stadens invånare och utbudet förändras utifrån stockholmarnas behov och stadsdelsförvaltningarnas önskemål. Arbetet sker ofta i nära samverkan med andra myndigheter, civilsamhälle och näringsliv. Socialförvaltningen ansvarar också för stadens serverings- och tobakstillstånd och utför tillsyn.

Arbetsplatsbeskrivning

Framtid Stockholm är en central enhet inom Socialförvaltningen, där vi arbetar med öppenvårdsinsatser för barn och unga. Vi erbjuder ett likvärdigt och transparent utbud av stöd- och behandlingsinsatser, med högkvalitativ och lättillgänglig verksamhet, för ungdomar, föräldrar och samarbetsparter. Framtid Stockholm består av SKKP Särskilt kvalificerad kontaktperson, Mini Maria Stockholm, Ungdomstjänst, BSFT, Ungdomsjourens olika uppsökande verksamheter, Stödcentrum, PLUS samt MST Sverige. Enheten är samlokaliserad med Beroendecentrum, Region Stockholm, på Rosenlundsgatan 44B på Södermalm samt på Askebykroken 11 i Rinkeby. Tjänsten är förlagd till SKKP på Rosenlundsgatan, Södermalm.

Arbetsbeskrivning

SKKP arbetar med behandling av unga 15-21 år med kriminellt beteende och särskilt vårdbehov, i syfte att få till en livsstils- och beteendeförändring. Arbetet bedrivs efter dom eller på frivillig bas, på bistånd. Insatsen är avsedd att på hemmaplan tillgodose den unges behov av särskilt stöd för att motverka risk för missbruk, brottslig verksamhet eller annat socialt nedbrytande beteende. I insatsen ingår att se vilka eventuella bakomliggande faktorer som kan påverka fortsatt kriminalitet.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är en erfaren och engagerad socionom.

Du har:

 • Socionomexamen
 • Erfarenhet av myndighetsutövning, gärna inom Ungdomsenhet
 • Intresse och engagemang för ungas livsvillkor
 • God relationsskapande förmåga
 • God samverkansförmåga
 • God pedagogisk insikt
 • God förmåga att formulera dig i tal och skrift

Du är:

 • Initiativtagande
 • Flexibel
 • Självgående
 • Mål- och resultatorienterad

Mångfald är en styrka i en organisation och vi strävar efter att forma en grupp med olika erfarenhet, könstillhörighet, kulturell bakgrund och ålder. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Övrigt

SKKP anpassar sitt arbete efter ungdomens/familjens behov och är geografiskt flexibla. Körkort är meriterande. Arbete sker även i ungdomarnas och familjernas närmiljö, vilket innebär resor inom staden.

TYPE_OF_EMPLOYMENT Fast stilling
HOURS Heltid
Nynorska 2022-12-01 eller enl överenskommelse. Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden
NUMBER_OF_POSITIONS 1
WORKING_HOURS 100%
Sted Stockholm
Fylke Stockholms län
Land Sverige
REFERENCE_NUMBER 2022/5543
CONTACT
 • Cecilia Kaijser, 0850843704
Tillitsvalgt
 • Per Broman, Vision, 0768254801
 • Therese Derstén, SSR, 08-50825308
 • Kristofer Pasquier SACO, 08-50825082
PUBLISHED 10.08.2022
ENDS 31.08.2022
EDUCATIONS_REQUIREMENT

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Del lenker