Socialsekreterare till mottagningsgrupp ekonomiskt bistånd

Stockholms Stad, Hässelby-Vällingby SDF, Arbete och välfärd

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning finns i västra Stockholm med närhet till natursköna områden och goda kommunikationer. Vi är cirka 1700 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till stadsdelsområdets invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Vår styrka är att den mångfald som finns bland invånare även finns hos våra medarbetare. Tillsammans gör vi skillnad!

Vi söker dig som gillar att jobba med mottagning inom ekonomiskt bistånd!

I mottagningen möter du individer som befinner sig i olika livssituationer och ditt uppdrag är att påbörja en förändringsprocess för de individer du möter. Du kommer bland annat att möta personer som är arbetssökande, personer med funktionsnedsättningar, beroendeproblematik etc. Vi strävar efter att alltid se till det friska hos varje individ och fokuserar på att ge individuellt anpassat stöd i planeringen framåt. Vi lägger stort fokus på intern samverkan, att hitta lösningar och se till att medborgarna i vår stadsdel får det stöd de behöver oavsett vem de ringer. För oss är det viktigt med snabb service och vi är stolta över att kunna erbjuda snabba tider för nybesök. I arbetet använder du dig av Stockholms stads kartläggningsmaterial IB (initial bedömning) och vi jobbar med samtalsmetodiken MI (Motiverande intervju).


Ditt uppdrag i mottagningsgruppen är:

- samverka med interna och externa parter för bästa service till våra invånare
- ge råd och stöd till stadsdelens invånare samt göra förhandsbedömningar per telefon
- planera för och genomföra nybesök med nya sökanden

- utreda och fatta beslut angående ekonomiskt bistånd första ansökningsmånaden eller vid engångsansökningar

Vi erbjuder bland annat:
- Individuellt anpassad introduktion genom mentorskap
- Tillgång till nära och tillgänglig arbetsledning
- Engagerade kollegor
- MI-utbildning och månadsvis coachning med MI- coach
- Friskvårdstid på arbetstid och friskvårdsbidrag
- Flexibel arbetstid
- Löpande kompetensutveckling


Enheten arbete och välfärd består av olika team som leds av varsin biträdande enhetschef. Förutom mottagningsgruppen finns två utredningsteam som ansvarar för personer som varit aktuella längre tid. Förutom ekonomiskt bistånd ansvarar enheten även för arbetsmarknadsinsatser, samhällsvägledning, vräkningsförebyggande arbete, budget- och skuldrådgivning samt hantering av egna medel.


Hos oss värdesätter vi god teamkänsla och en naturlig del i jobbet är att delta i aktiviteter som främjar detta, som hälsofrukost, fredagsfika och friskvårdsaktiviteter. Till stöd i friskvårdsplaneringen har vi engagerade hälsocoacher på enheten.


Kvalifikationer som socialsekreterare
För att möta kraven ska du vara utbildad socionom eller ha annan utbildning som bedöms vara likvärdig, du har erfarenhet av ekonomiskt bistånd. Eftersom god samverkan är viktigt för att nå resultat i klientarbetet har du god kännedom om socialtjänstens olika ansvarsområden och centrala samarbetspartners såsom exempelvis Arbetsförmedlingen, Jobbtorg, Försäkringskassan och vårdinstanser.


Du är tydlig, kommunikativ, snabb och strukturerad med en hög grad av personlig mognad och självkännedom. För dig är förändring ett naturligt inslag i utvecklingsarbete och ett aktivt medarbetarskap är nyckeln till framgång. Du förväntas delta aktivt i utvecklingsarbetet på enheten för att uppnå verksamhetsmålen. Ditt förhållningssätt lösningsinriktat med starkt fokus på att skapa gott samarbete och arbetsklimat. Du är lyhörd och kan härbärgera oro och ge stöd även i komplexa sammanhang.

Vi kommer att fästa stor betydelse vid personlig lämplighet. Vänta inte med att skicka in din ansökan, vi kommer att kalla till intervjuer löpande.

TYPE_OF_EMPLOYMENT Fast stilling
HOURS Heltid
Nynorska Enligt överenskommelse
NUMBER_OF_POSITIONS 1
WORKING_HOURS 100%
Sted Stockholm
Fylke Stockholms län
Land Sverige
REFERENCE_NUMBER 2022/5446
CONTACT
  • Esed Tihic, 08-50805179
Tillitsvalgt
  • Mikael Jarnlo, SSR, 08-50805257
  • Helene Bagge Österlund, Vision, 08-50805326
PUBLISHED 07.08.2022
ENDS 21.08.2022
EDUCATIONS_REQUIREMENT

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Del lenker