Speciallärare/specialpedagog åk 1-6, gärna med inriktning Ma

Stockholms Stad, Sjöstadsskolan

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Arbetsplatsbeskrivning

Vi vill vara den bästa skolan för varje elev. Verksamheten vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Här bedrivs högkvalitativ undervisning i en trygg lärmiljö med tillgänglighet och delaktighet som ledord. Vi är en skola för framtiden. 

Inriktning

Undervisning och trygghet står i centrum på Sjöstadsskolan. Vi vill ge eleverna möjlighet att utvecklas optimalt och därför är praktiknära forskning en självklar del av vårt arbete. På så vis säkerställer vi att undervisningen håller hög kvalitet.

Ämneskunniga lärare samverkar kring utveckling av ämnet från förskoleklass till årskurs 9. Arbetslagen ansvarar för att eleverna ska känna sig trygga, bemötas likvärdigt och vara delaktiga i verksamhetens utformning.

Från förskoleklass till och med årskurs 9

Sjöstadsskolans grundskola och grundsärskola har verksamhet från förskoleklass till årskurs 9 samt en särskild undervisningsgrupp.

Ämneslärare från alla stadier samarbetar med ett tydligt fokus och med en röd tråd i undervisningen från förskoleklass till årskurs 9.

Grundsärskolan på Sjöstadsskolan har tre avdelningar med cirka 30 elever.

ARBETSBESKRIVNING/KVALIFIKATIONER:

Du kommer i rollen som speciallärare/specialpedagog för åk 1-6 tillsammans med lärare och elevhälsan bidra till att elever ges den ledning och stimulans de behöver i sitt lärande och i  sin personliga utveckling. Detta för att eleverna utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. I detta arbete förväntas du bland annat föreslå insatser och anpassningar för elever och medverka i upprättandet av utredningar och åtgärdsprogram samt uppföljning och utvärdering av dessa. I din roll arbetar du också praktiskt med att ge elever stödinsatser och undervisa individuellt, i grupp och i ordinarie undervisningssituationer. Du har vid sidan av detta en konsulterande och handledande roll gentemot lärarkollegor, övriga kollegor i elevhälsan och skolledning samt utvecklar i nära samarbete med lärare, pedagoger och skolledning arbetet i klassrummet och stödet för alla elevers utveckling mot målen.
 
Du kommer att vara en del i elevhälsan och delta i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolan så att alla elever får ett adekvat stöd. Arbetet innebär många kontaktytor med elever, personal och vårdnadshavare. 

Du har lärarlegitimation för årskurs 1-6 och utbildning som speciallärare eller specialpedagog. Du har kompetens för och erfarenheter av arbete med elever med NPF-diagnoser.

Du har gärna erfarenheter och intresse av att utveckla undervisningen systematiskt och på en vetenskaplig grund. Du är van att arbeta med utgångspunkt från aktuell forskning.

Du har en gedigen erfarenhet av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd i åldersgruppen. Du är kunnig och erfaren vad gäller lågaffektivt bemötande och kan leda en verksamhet kring ett sådant arbetssätt.

Du är erfaren och kunnig vad gäller att dokumentera och att göra pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram.

Du är erfaren och kunnig vad gäller samarbete med vårdnadshavare och pedagoger. Du är drivande och självständig i ditt arbetsområde inom ramen för teamets gemensamma arbete. Du kan ta beslut och fullfölja dem. Du ser samarbete som en viktig förutsättning för att vi ska lyckas med vårt arbete.

 

 

TYPE_OF_EMPLOYMENT Fast stilling
HOURS Heltid
Nynorska Så snart som möjligt
NUMBER_OF_POSITIONS 1
WORKING_HOURS 80-100%
Sted Stockholm
Fylke Stockholms län
Land Sverige
REFERENCE_NUMBER 2022/5504
CONTACT
  • Eva Berg Arbro, 0850842514
PUBLISHED 21.09.2022
ENDS 05.10.2022
LEGITIMATIONS_REQUIREMENT
EDUCATIONS_REQUIREMENT

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Del lenker