Utredare med ansvar för forskning - och utvecklingsarbete inom socialtjänsten

Stockholms Stad, Socialförvaltningen, Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor, Enheten för samordning och uppföljning

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Socialförvaltningen i Stockholms stad har en övergripande och samordnande roll för socialtjänstens individ och familjeomsorg och funktionshinderområdet. Här skapas goda förutsättningar för att möta invånare i behov av socialtjänstens stöd. I nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna bidrar vi till en modern, digital, rättssäker, likställd och kunskapsbaserad socialtjänst och vi har ett starkt utvecklingsfokus. Inom förvaltningen erbjuds ett stort utbud av stödinsatser till stadens invånare och utbudet förändras utifrån stockholmarnas behov och stadsdelsförvaltningarnas önskemål. Arbetet sker ofta i nära samverkan med andra myndigheter, civilsamhälle och näringsliv. Socialförvaltningen ansvarar också för stadens serverings- och tobakstillstånd och utför tillsyn.

Beskrivning
Enheten för samordning och uppföljning är en av sju enheter inom avdelningen för stadsövergripande sociala frågor vid socialförvaltningen. Avdelningen verkar för likställighet och samordning inom stadens socialtjänst, bland annat genom att ta fram riktlinjer och policydokument samt genomföra utbildningar och samordna nätverk för socialtjänstens chefer och medarbetare.
Enheten för samordning och uppföljning ansvarar för granskningar av stadens socialtjänst, den årliga socialtjänstrapporten, forskning och utveckling inom socialtjänsten, genomförande av Stockholmsenkäten och förvaltningens EU-policyarbete. På enheten samordnas även avdelningsövergripande stöd kopplat till uppföljning, verksamhetsplanering, administration och kommunikation. Enheten består av 16 medarbetare och en enhetschef. 

Arbetsuppgifter
Enheten söker en erfaren utredare med ansvar för uppdrag kopplat till socialförvaltningens arbete med forskning och utveckling inom socialtjänsten. Tjänsten innebär att, tillsammans med en kollega, hantera de uppdrag som socialförvaltningen ansvarar för när det gäller forskning - och utvecklingsfrågor vilket inkluderar att bevaka och vara sakkunnig i frågor som rör uppföljning, forskning och utveckling kopplat till socialtjänstens område. Du ansvarar även för vissa utredningsuppdrag kopplat till FoU där bland annat utveckling av akademisk socialtjänst ingår. Vid sidan av utredningsarbete ingår att skriva rapporter, tjänsteutlåtandanden och svara på frågor och remisser. Vidare ingår att förbereda, samordna och följa upp projekt och forskning som finansieras via socialförvaltningens utvecklingsmedel samt att sprida kunskap om resultat genom workshops och seminarier. Arbetet inkluderar även samverkan inom staden och med relevanta externa aktörer så som lärosäten, myndigheter och nätverk med inriktning på forskning och utveckling. I tjänsten ingår även att kunna stötta stadsdelsförvaltningar i lokalt utvecklingsarbete.

Kvalifikationer
Du har akademisk examen så som socionom eller inom annan liknande samhällsvetenskaplig inriktning. Examen på magister/master eller högre nivå är meriterande. För att trivas och kunna leverera i denna tjänst behöver du vara väl förtrogen med arbete i politiskt styrd organisation och i socialtjänstens verksamheter samt ha erfarenhet av arbete kopplat till forskning, uppföljning och/eller kvalificerat utredningsarbete. Att ha god kunskap och erfarenhet om relationen mellan forskning och praktik är en bra förutsättning för den här tjänsten, liksom arbete med verksamhetsutveckling, komplexa frågor eller något större utvecklingsprojekt. Du behöver vara resultatinriktad med förmåga och intresse att självständigt och organiserat driva ditt arbete framåt samtidigt som du på ett konstruktivt sätt kan leda arbetsgrupper och samarbeta med andra. Du kan ta ansvar för alla delar i en process, sätter dig snabbt in i nya arbetsuppgifter samt är flexibel och utvecklingsorienterad. Vi utgår från att du uttrycker dig väl i tal och skrift, är van och bekväm att skriva rapporter och att prata eller hålla utbildningar i både mindre och större grupper.

Arbetsplatsen är förlagd i Farsta centrum men inkluderar arbete över hela staden.
Arbetsgivaren erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme samt möjlighet att delvis arbeta hemifrån. 

TYPE_OF_EMPLOYMENT Fast stilling
HOURS Heltid
Nynorska 1 november
NUMBER_OF_POSITIONS 1
WORKING_HOURS 100 %
Sted Stockholm
Fylke Stockholms län
Land Sverige
REFERENCE_NUMBER 2022/4751
CONTACT
  • Anna Rinder Von Beckerath, 0850843114
Tillitsvalgt
  • Therese Dersten, SSR, 0850825308
  • Jens Barlas, VISION, 0850825135
  • Kristoffer Pasquier, SACO, 0850825082
PUBLISHED 21.06.2022
ENDS 29.07.2022
EDUCATIONS_REQUIREMENT

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Del lenker