Socialsekreterare samtal och rådgivning (2 tjänster)

Stockholms Stad, Socialförvaltningen, Intro Stockholm, Stödteamet

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Enheten Intro Stockholm är en del av socialförvaltningen i Stockholms stad. Uppdraget är att vara de första att ta emot nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd som anvisats till Stockholms stad för bosättning. Vid Intro Stockholm arbetar ca 100 personer. Enheten består av sju verksamheter som på olika sätt arbetar med nyanlända personer. Arbetsplatsen är belägen på Medborgarplatsen som ligger på Södermalm i Stockholm. Intro Stockholm verkar under paraplyorganisationen Welcome House som är en samverkan mellan socialförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen där enheterna Intro Stockholm och arbetsmarknadsförvaltningens Etableringscentrum ingår.

Arbetsbeskrivning

Stödteamet består av två socialsekreterare, två behandlingsassistenter samt en biträdande enhetschef. Huvuduppdraget är att erbjuda nyanlända rådgivning samt individuellt stöd. Vi ska nu utöka vår verksamhet med två socialsekreterare. Här ingår du i team med kompetenta och engagerade kollegor som trivs på jobbet

Som socialsekreterare utför du ett självständigt psykosocialt arbete där du utifrån den enskildes behov ger ett individuellt anpassat stöd baserat på rådgivning och kortare samtalsinsatser samt länkning till de ordinarie stödfunktionerna i kommunen, regionen och civilsamhället. Arbetet utgår ifrån ett helhetsperspektiv på den enskildes behov. Du ansvarar för dokumentation i form av minnesanteckningar. Du bidrar genom ditt medarbetarskap till en för verksamheten fortsatt god psykosocial och fysisk arbetsmiljö. En god samverkan internt och externt och ett gott bemötande till våra nya Stockholmare är en självklarhet i vårt arbete. I arbetet ingår kontinuerlig extern handledning.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har socionomexamen och erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten.

Meriterande är erfarenhet av att erbjuda rådgivning och stöd.

Du behöver vara väl förtrogen med Stockholms stad socialtjänst och hur den är organiserad samt ha god kännedom om andra myndigheters uppdrag. Detta är viktigt med anledning av att det i rollen ingår att länka nyanlända vidare om de behöver mer eller annan typ av stöd.

Meriterande är språkkompetens i något av följande språk: arabiska, tigrinja, persiska, somaliska, ryska och/eller ukrainska.

Vid rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och följande kompetenser:
På ett ansvarsfullt och självgående sätt tar du ansvar över dina uppgifter och driver dessa framåt. Du arbetar strukturerat och ser till att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. För att lyckas i rollen är det viktigt att du är en kommunikativ och lyhörd person som både uppskattar och har förmåga att samverka och samarbeta med andra professioner. Detta ständigt med individen i fokus. Vidare är du flexibel. Du har förmåga att växla mellan olika arbetsuppgifter samt kan snabbt anpassa såväl din arbetsdag som ditt arbetssätt efter ändrade omständigheter. Eftersom arbetet också innebär att möta människor med en komplex livssituation är det väldigt viktigt att du själv kan se möjligheter, förmedla hopp och bemöta människor på ett respektfullt sätt.

Övrigt

Urval och intervjuer kommer att ske löpande.

Stödteamet arbetar på schema, 38,25 h/vecka, måndag – fredag (inklusive röda dagar), i huvudsak dagtid men arbetets karaktär kräver kvällsarbete (till 20.00) en till två kvällar i veckan.

Körkort är önskvärt

Arbetet utförs i våra lokaler på Södermalm men kan också innebära hembesök samt möten på stadsdelsförvaltningar, regionen eller andra myndigheter. Geografisk spridning över hela staden.

TYPE_OF_EMPLOYMENT Fast stilling
HOURS Heltid
Nynorska Enligt överenskommelse
NUMBER_OF_POSITIONS 2
WORKING_HOURS 100%
Sted Stockholm
Fylke Stockholms län
Land Sverige
REFERENCE_NUMBER 2023/1491
CONTACT
  • Magnea Bjarnadottir, 08-50848273
Tillitsvalgt
  • Robert Dragan, Vision, 08-50825660
  • Therese Dersten, SSR, 08-50840621
  • Lowisa Lowe Anderzom, Kommunal, 08-50843706
PUBLISHED 13.03.2023
ENDS 02.04.2023
EDUCATIONS_REQUIREMENT

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Del lenker