Lärare i fritidshem till Sjöängsskolan

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Sjöängsskolan

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Sjöängsskolan är vackert belägen vid Örby slott i Älvsjö. Vi är en treparallellig F-9-skola med både elever från vårt närområde med villabebyggelse och elever mer långväga ifrån. Vår skola är en mötesplats för elever med olika bakgrund, något som vi sätter värde på och är stolta över.

Ett signum för Sjöängsskolan är vår kompetenta personalgrupp. Vi har ett stabilt, engagerat och samarbetsinriktat kollegium. Hos oss är elevens utveckling och lärande i centrum och vi arbetar med ständig utveckling för att varje elev hos oss ska utvecklas optimalt. Vi tror på ett långsiktigt och systematiskt kvalitetsarbete med undervisningen i fokus och vi arbetar främjande och förebyggande i vårt elevhälsoarbete. All personal på Sjöängsskolan arbetar aktivt språk- och
kunskapsutvecklande samt med ökad digitalisering.
 
Läs mer på Sjöängsskolans hemsida

I fritidshemmet på Sjöängsskolan utformas undervisningen för att komplettera förskoleklassen och grundskolan. Vi har en helhetssyn på undervisningen där lärande, utveckling och omsorg ingår. Vi följer kontinuerligt upp elevernas och elevgruppens utveckling och utgår från resultatet för att utveckla verksamheten.  

Arbetsbeskrivning

Du kommer i rollen som lärare i fritidshem att ansvara för att undervisningen utformas i överensstämmelse med skollag, läroplan och andra nationella och kommunala styrdokument.  

I fritidshemmet erbjuder du och dina kollegor eleverna en meningsfull fritid genom att ta utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också genom kontinuerligt utmana eleverna vidare och inspirera till nya upptäckter. I undervisningen arbetar du för att främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande med estetiska uttrycksformer samt utforskande och praktiska arbetssätt.  

Tillsammans med dina kollegor verkar ni för ett förtroendefullt, öppet och respektfullt samarbete med hemmen samt genomför utvecklingssamtal, företrädesvis tillsammans med förskoleklass eller grundskola för att ge ett helhetsperspektiv på elevens lärande och utveckling.  

Du kommer att ingå i ett arbetslag med flera olika pedagogiska professioner såsom grundskollärare, förskollärare, lärare i fritidshem/fritidspedagog, barnskötare
och elevassistenter.

Som lärare i fritidshem/fritidspedagog planerar och utvecklar du fritidsverksamheten tillsammans med dina kollegor, både i den årskurs där du arbetar, men också tillsammans med kollegor för övriga årskurser. Tillsammans genomför ni en verksamhet som utgår ifrån läroplanens mål med
elevernas lärande i fokus. Vi värdesätter glädje och kreativitet i verksamheten
där elevernas utveckling och lärande stimuleras och utmanas på ett positivt
sätt. 

 
Kvalifikationer

Vi söker dig som har fritidspedagogexamen/examen lärare i fritidshem och legitimation. 

Du värdesätter att verksamheten utgår från ett vetenskapligt arbetssätt i vardagen, samt har erfarenhet av att bedriva undervisning som ger eleven möjlighet att utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. 

Du är trygg, stabil, har god självinsikt och anpassar ditt förhållningssätt beroende på situation. Du uppskattar att jobba mot mål och fokuserar på ständiga förbättringar av verksamheten och ditt eget yrkesutövande. Du har god samarbetsförmåga med kollegor, elever och vårdnadshavare. Du har god förmåga att lyssna, kommunicera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är strukturerad, genom att du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.  

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.  

Övrigt

I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. 

Du som är nyexaminerad lärare har rätt till en mentor under ditt första år. Som lärare i Stockholms stads skolor har du möjlighet att fortsätta din professionella utveckling och göra karriär. Du kan bland annat bli handledare, utvecklingslärare, förstelärare, lektor och forskare. 
 

Läs mer på www.pedagogstockholm.se 

 

Varmt välkommen med din ansökan!

Forma zatrudnienia Umowa o pracę na czas nieokreślony
Etat Cały etat
Rozpoczęcie zatrudnienia 2023-01-10
Liczba wolnych stanowisk 1
Czas pracy 100%
Miejscowość Älvjö
Powiat Stockholms län
Państwo Szwecja
Numer referencyjny 2022/8051
Kontakt
  • Stefan Martyniak, bitr. rektor F-3 fritids, 08-50821447
  • Ann-Charlotte Karlsson, bitr rektor F-3, 08-50821411
Przedstawiciel związku zawodowego
  • Isabel Ospino Munter, Lärarförbundet, 0850821400
Opublikowane 21.11.2022
Termin ostateczny wysłania podania 12.12.2022
Wymagania legitymacji
Wymagane wykształcenie

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Udostępnij