Bitr. enhetschef med ansvar för utveckling av digitala bibliotekstjänster

Stockholms Stad, Kulturförvaltningen, Stockholms stadsbibliotek

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Kultur är en viktig del av Stockholms nervsystem och berör miljontals människor varje år. På Kulturförvaltningen arbetar vi tillsammans för att stärka kulturlivet i Stockholm. Vi skapar möjligheter för stadens invånare och besökare att ta del av och själva skapa kultur. Hos oss råder ett öppet arbetsklimat där medarbetarna i allra högsta grad är delaktiga i utvecklingen. Var med och bidra till att Stockholm växer med kultur!

 Med mer än 6 miljoner digitala besökare årligen ökar efterfrågan på digitala bibliotekstjänster. Stadsbiblioteket erbjuder såväl medier som upplevelser i sina digitala kanaler. Enheten för digitala biblioteket och medier driver utvecklingen av de digitala tjänsterna och arbetar bland annat med en ny mikrotjänstbaserad teknisk plattform för bibliotekets tjänster. Ett annat projekt har fokuserat på utvecklingen av Bibblix – en framgångsrik app för att stimulera barn och ungas läsning.

Stockholms stadsbibliotek har verksamhet över hela Stockholm. Här arbetar närmre 400 personer på ett 40-tal stadsdelsbibliotek, en nationell mångspråkig lånecentral, sjukhus och andra vårdinstitutioner. Du kommer till en biblioteksorganisation i stark utveckling och med goda utvecklingsmöjligheter för den enskilde medarbetaren.

Inom enheten Digitala biblioteket och medier finns en bred kompetens kring medier och digitala tjänster. Från boklogistik, inköp och katalogisering till UX och systemutveckling. Genom en blandning av starka kompetenser på enheten och externa konsulter finns en stark resurs för att driva utvecklingsprojekt framåt. Enheten leds av en enhetschef och inom enheten finns idag en biträdande enhetschef med ansvar för mediearbetet.

Stockholms stadsbibliotek söker nu en biträdande enhetschef till Digitala biblioteket och medier med specifikt ansvar för utvecklingen av digitala bibliotekstjänster och bibliotekssystem.

Arbetsuppgifter

Du leder och utvecklar stadsbibliotekets digitala tjänster; IT-utveckling, systemadministration och drift av biblioteksspecifika tjänster med fokus på utveckling av digitala arbetssätt med verksamheten och användarnas behov i centrum. I nära samverkan med hela biblioteket utvecklar du verksamhetens behov av IT-stöd och utveckling. 

I ditt arbete planerar, samordnar och följer du upp implementeringen av digitala tjänster. Dina roller är varierade och anpassas efter behov. Du kan agera beställare ibland, som produktägare ibland och som medlem i ett utvecklingsprojekt ibland.

Du samverkar med andra enheter inom Stockholm stadsbibliotek och Kulturförvaltningen. Du nätverkar med andra förvaltningar inom Stockholm stad, nationella och internationella systemleverantörer, samt med biblioteksrelevanta aktörer i frågor gällande digitala tjänster.

Biträdande enhetschef har ett delegerat personal- och arbetsmiljöansvar som tillsammans med skyddsombuden verkar för en god arbetsmiljö. Enhetschef och biträdande enhetschefer arbetar nära tillsammans med utvecklingen inom såväl enheten som biblioteket.

Biträdande enhetschef har i uppdrag att delta i bibliotekets beredskapsorganisation samt att ersätta enhetschef i dennes frånvaro.

Kvalifikationer

Som biträdande enhetschef leder, motiverar och förser du andra med befogenheter som behövs för att nå gemensamma mål. Du planerar, organiserar, prioriterar arbetet på ett effektivt sätt utifrån etablerad agil utvecklingsmetodik. Du har ett coachande förhållningssätt, god samarbetsförmåga och agera självgående. Du är anpassningsbar vid förändrade omständigheter och ser möjligheterna i nya situationer. Du handlar i enighet med fattade beslut verksamhetsplan, mål, policys och riktlinjer.

Du har en dokumenterad erfarenhet av att driva och genomföra IT-utvecklingsprojekt med fokus på användarnytta. Du har erfarenhet av att driva agila utvecklingsprojekt, gärna erfarenhet av Scrum eller Lean UX, som scrum-master, produktägare eller agil coach. I ditt arbete har du flera exempel på lyckad samverkan mellan IT-verksamhet och övrig verksamhet.

Du har erfarenhet av att kravställa och genomföra upphandling av IT-tjänster, konsulter för IT-utveckling enligt lagen om offentlig upphandling.

Du har praktisk erfarenhet av UX-arbete, systemförvaltning och systemutveckling.

Du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra.

Du har adekvat högskoleutbildning eller utbildning som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig inom IT eller biblioteks- och informationsvetenskap.

Villkor

Kulturförvaltningen tillämpar en modell med tidsbegränsade chefsförordnanden på 4 år som kan förlängas för ytterligare perioder, i kombination med en tillsvidareanställning i botten.

Forma zatrudnienia Umowa o pracę na czas nieokreślony
Etat Cały etat
Rozpoczęcie zatrudnienia Enligt överenskommelse
Liczba wolnych stanowisk 1
Czas pracy 100%
Miejscowość Stockholm
Powiat Stockholms län
Państwo Szwecja
Numer referencyjny 2020/5455
Kontakt
  • Anders Söderbäck, 0850831150
Przedstawiciel związku zawodowego
  • Karin Wrannvik, Ledarna, 076-1290750
  • Maria Sundström, Saco, 08-50831588
Opublikowane 02.12.2020
Termin ostateczny wysłania podania 10.01.2021
Wymagane wykształcenie

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Udostępnij