forskola-gron.png

Förskollärare till Karlbergs förskolor

Stockholms stad, Norra innerstaden sdf, Förskoleavdelningen,

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.

Arbetsplatsbeskrivning

Nu söker vi dig som vill jobba som förskollärare på Karlbergs förskolor. På alla våra förskolor arbetar vi utforskande med inspiration från Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Som medarbetare på Norra innerstadens stadsdelsförvaltning erbjuds du en arbetsplats där ett aktivt medarbetarskap och ett tydligt ledarskap är grunden en välfungerande verksamhet.
Karlbergs förskolor består av fem förskolor på olika adresser i Birkastan, Vasastan och Hagastaden.
Sammanlagt är vi ca 80 engagerade medarbetare, ca 380 barn, en ledning bestående av rektor och två biträdande rektorer. I enheten finns också en pedagogista som stödjer pedagogerna i arbetet med undervisningen. Vi är inspirerade av de kommunala förskolornas pedagogiska filosofi i Reggio Emilia.
Hos oss arbetar du i en tydlig organisation, där barnens bästa är i fokus och där vi har framtagna gemensamma ställningstaganden hur vi tolkar vår läroplan, hur vi arbetar i lärmiljöer, vilket förhållningssätt som präglar vår vardag på förskolan.
På Karlbergs förskolor har vi vår pedagogiska utvecklingstid på schemat, tydligt separerat från barngruppstid. Tiden finns som en pott för varje barngrupp och fördelas utefter medarbetarnas kompetens, driv och engagemang för arbetet med pedagogisk dokumentation. Du som förskollärare har fyra timmar av dessa på ditt schema för ditt ledande uppdrag. Under de timmarna planerar, följer upp och analyserar du undervisningen tillsammans med andra förskollärare och ditt arbetslag. Övriga timmar arbetar du med dina barnskötarkollegor på avdelning. Att arbeta som förskollärare hos oss är inget ensamuppdrag utan du finns i två team, förskollärarteamet och avdelningsteamet. Hos oss får du förutsättningar att ta ansvaret som förskollärare. Karlbergs förskolor har ett medvetet reflekterande arbetssätt och en organisation som understöder det. Du kommer att vara i reflektion med kollegor på avdelning, på den egna förskolan samt övriga förskolor i enheten.

Arbetsbeskrivning

Som förskollärare leder du den pedagogiska utvecklingen och ansvarar för att alla barn får en meningsfull, rolig och utvecklande undervisning. Du arbetar med att skapa lärmiljöer som är tillgängliga, kreativa och utmanande där barnen är delaktiga och har inflytande i utbildningen. För att lyckas i arbetet har du god kännedom om förskolans läroplan och andra styrdokument och utgår från dem i arbetet med barnen. Du ansvarar för arbetet med pedagogisk dokumentation, uppföljning och analys av varje barns utveckling och lärande. Det ingår även i arbetsuppgifterna att, i samverkan med kollegor, ansvara för utvecklingssamtal och skriftlig information till föräldrar och vårdnadshavare.

Vi söker en positiv och engagerad förskollärare som driver och tar ansvar för planering, genomförande och utvärdering tillsammans med arbetslaget. Vi tror på gemensam reflektion och kollegialt lärande och tillhandahåller därför nätverk både för förskollärare och barnskötare. Du är öppen för olika perspektiv samt förväntas vilja lära dig av andra och dela med dig av dina teoretiska kunskaper och din pedagogiska kompetens till dina kollegor.

Kvalifikationer

• Legitimerad förskollärare alternativt inväntar din legitimation
• 1-3 års erfarenhet av att arbeta som förskollärare
• Erfarenhet av att arbeta med pedagogisk dokumentation

Det är meriterande om du har
• erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg tillsammans med barn
• erfarenhet av att arbeta med barn med funktionsvariationer

Vi söker dig som är engagerad och har ett intresse av att bidra till barnens utveckling och lärande. Du behöver ha god samarbetsförmåga och bidra till gott samarbete genom att ha ett öppet, tillmötesgående och problemlösande förhållningssätt. I din yrkesroll är du utvecklingsinriktad genom att vara drivande i utvecklingsarbetet samt vara nytänkande och öppen för olika perspektiv. Du är strukturerad med god förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt.

Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Övrigt

Vad erbjuder vi dig?
Som anställd på Karlbergs förskolor erbjuds du en kreativ och utvecklande arbetsmiljö där öppenhet och
delaktighet genomsyrar hela verksamheten. Här möts du av kompetenta kollegor och ett engagerat ledningsteam. Du erbjuds även pedagogiska luncher, en arbetsplats i Stockholms innerstad och friskvårdsbidrag.

För att få arbeta inom våra förskolor måste du uppvisa ett utdrag från Polisens belastningsregister. Utdraget beställer du själv och är giltigt i ett år.
Vi arbetar med urval och intervjuer löpande så välkommen med din ansökan redan nu!

Forma zatrudnienia Umowa o pracę na czas nieokreślony
Etat Cały etat
Rozpoczęcie zatrudnienia Enligt överenskommelse
Liczba wolnych stanowisk 2
Czas pracy 100%
Miejscowość Stockholm
Powiat Stockholms län
Państwo Szwecja
Numer referencyjny 2023/6587
Kontakt
  • Kaisa Henriksson, 076-1291510
Przedstawiciel związku zawodowego
  • Marie Brynolf, Sveriges lärare, 08-50809722
Opublikowane 17.11.2023
Termin ostateczny wysłania podania 01.12.2023
Wymagania legitymacji
Wymagane wykształcenie

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Udostępnij