forskola-orange.png

Lärare inom fritidshem/fritidspedagog åk F-3 Olovslundsskolan Bromma

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

I våra skolor och på våra fritidshem ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare inom fritidshem/fritidspedagoger:

  • Planera, genomföra och utvärdera verksamheten med utgångspunkt från nationella mål och riktlinjer.
  • Tillämpa en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer.
  • Erbjuda en meningsfull fritid som utgår ifrån elevernas behov, intressen och erfarenheter.
  • Inta ett demokratiskt och empatiskt förhållningsätt. Där god omsorg kombinerat med undervisning, tillsammans stimulerar elevens utveckling och lärande.

Olovslund/Nockebyhovs skolor är en väl fungerande skolenhet med väl utvecklade rutiner för det gemensamma arbetet. En bra kontinuitet i personalgruppen tillsammans med goda rutiner skapa bra förutsättningar för det gemensamma arbetet med våra elever. På vår skolenhet lär och utvecklas vi tillsammans!

Arbetsplatsbeskrivning

Våra båda skolor ligger naturskönt i Bromma. Nockebyhovsskolan är vår lilla annexskola som ligger intill Judarskogen och nära Mälaren. Det är en enparallellig F-3-skola med ca 100 elever. Olovslundsskolan, som är vår huvudskola med drygt 500 elever är en treparallellig F-6-skola. På skolan finns även en anpassad grundskola.

De fina utemiljöerna runt våra skolor lockar till utomhuspedagogik. Det är något vi tror gör våra elever friskare, gladare och piggare.

Vi har årskursvisa fritidsavdelningar i åk F-3 med ungefär 65-75 inskrivna elever per avdelning. Varje avdelning har en avdelningsledare som har det övergripande ansvaret för avdelningen och som tillsammans med avdelningens personal planerar verksamheten.

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta sker genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen erbjuds eleverna en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande. I årskurs 1 och 2 har vi fritidsverksamhet i halvklass inlagt under skoldagen. Fyra längre arbetspass per vecka som pedagogerna planerar tillsammans vid 3-4 gemensamma planeringstillfällen per vecka.

Införandet av det nya avsnittet i läroplanen påbörjades på våra skolor hösten 2016. All fritidspersonal har tillsammans arbetat fram pedagogiska planeringar utifrån Lgr 11, som ligger till grund för all fritidsverksamhet.

Våra elever uppnår mycket goda resultat. Vi har under flera år legat i topp i Stockholm stad när det gäller elevernas måluppfyllelse, studiero, trygghet och trivsel och vårdnadshavarnas nöjdhet när det gäller fritidshemmets verksamhet. Något som vi ser som ett kvitto på pedagogernas fina arbete med eleverna.

Forskning visar tydligt att det finns ett samband mellan rörelse, fysisk aktivitet och lärande. Därför är daglig rörelse en viktig bas i våra skolor från förskoleklass och upp till årskurs sex. Vi arbetar med rörelse utomhus i samband med fritidsaktivitet och raster, men också inomhus i form av kortare smarta pauser.

I verksamhetsplanen för 2024 har vi prioriterat följande områden för utveckling:

  • Elevernas lärande och måluppfyllelse
  • Trygga och aktiva raster
  • Digitalisering för lärande

För mer information se vår hemsida: http://olovslundnockebyhovsskolor.stockholm.se/

 

Arbetsbeskrivning

Vi söker 1-2 utbildade lärare mot fritidshem/fritidspedagoger för att arbeta i åk F-3 på Olovslundsskolan. Placering är beroende på sökandens erfarenhet och kompetens.

 

Kvalifikationer

Vi söker dig som är utbildad lärare mot fritidshem/fritidspedagog eller annan likvärdig pedagogisk högskoleexamen. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i fritidsverksamhet. Datorvana samt goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift krävs. Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna. Du har kunskap och en idé om hur du tillsammans med dina kollegor ska förverkliga läroplanens mål och värdegrund. Ditt barnfokus är tydligt, och återspeglas i ditt förhållningssätt i vardagen. Du har en stark drivkraft att hålla utvecklingen av den pedagogiska miljön levande.

I din yrkesroll är du engagerad, professionell och initiativtagande. Du är också ansvarstagande och strukturerad, med god förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Din samarbetsförmåga är mycket god och du är tillmötesgående i ditt bemötande av barn, vårdnadshavare och kollegor. Du hanterar konflikter på ett lyhört och konstruktivt sätt. Vidare har du god förmåga att kommunicera i såväl tal som skrift. Du tycker om att leda och motivera andra, och delar med dig av dina erfarenheter och kunskaper. Du bidrar till våra elevers utveckling genom samspel och i dialog med andra. Du kan göra individuella anpassningar för eleverna utifrån de behov du möter.

Övrigt

Behov av tillsättning av dessa tjänster är under förutsättning att inget oförutsägbart inträffar.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024 08 12
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Bromma
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2024/999
Publicerat 2024-02-22
Sista ansökningsdag 2024-03-28
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Dela länkar