Administrativ Chef 75-100% Konradsbergsskolan

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Grundskoleavdelningen,

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Arbetsplatsbeskrivning

Konradsbergsskolan ligger på Kungsholmen och är en kommunal grundskola åk 4–9. Skolan är organiserad i årskursvisa arbetslag som leds av arbetslagsledare. Till skolan hör också en CSI-grupp, med inriktning på särskilda behov, för årskurserna 1–6. Skolans CSI grupp tar emot elever från hela Stockholms kommun och i dessa verksamheter finns hög specialpedagogisk kompetens. Skolan har även en nystartad grundsärgrupp med 20 elever i nybyggda lokaler. Samt en förberedelseklass för nyanlända elever. Skolan växer snabbt och elevantalet har ökat det senaste året vilket ställer ytterligare krav på organisation och kompetens. Som nystartad verksamhet pågår ett spännande utvecklingsarbete i formandet av skolan. Skolledningen består av rektor och biträdande rektorer med övergripande funktioner över alla stadier för att få en jämn och rättvis kvalitet där allas kompetens tillvaratas till fullo. Ledningsgruppen som består av skolledning och arbetslagsledare som träffas varje vecka för att följa upp, utvärdera och planera skolans arbete och resultat. Organisationsstrukturen med regelbundna kvalitativa resultatuppföljningar och en parallell utbildning/utvecklingsorganisation ser vi som framgångsrikt.
Organisationsstrukturen stödjer effektivt elevernas lärande och medarbetarnas kompetensutveckling. I skolans drivs ett aktivt utvecklingsarbete med stöd av våra utvecklingsledare och specialpedagoger som utgår från aktuell forskning. Vi har höga förväntningar på alla elevers förmåga att utvecklas och alla elevers rätt till utbildning är huvudfokus i vårt uppdrag. Det centrala läget gör att det finns goda möjligheter att lätt ta del av stadens stora kulturutbud. Biblioteket på Konradsberg Campus är bemannat med bibliotekarie på heltid och är en viktig del av skolans pedagogiska verksamhet. Här finns en fritidsklubb för åk 4-6. CSI Konradsberg har ett fritidshem för åk 1–6. Vi har ett aktivt demokratiarbete som genomsyrar hela verksamheten. Skolan är MR ambassadörs skola. Skolans elevråd och hållbarhetsråd är engagerat med representanter från alla klasser. Vi lägger stor vikt vid förebyggande arbetsmiljö- och elevhälsoarbete. Med ett likvärdigt respektfullt bemötande, ett gemensamt förhållningssätt och generella anpassningar för att kunna inkludera alla elever i undervisningen stärks likvärdigheten på skolan. Vi har ett väl fungerande och prisbelönat elevhälsoteam som arbetar främjande och förebyggande med elevhälsofrågor. Elevhälsoteamet handleder personal utifrån sina professioner och har en viktig del i den pedagogiska planeringen. Varje vecka följer arbetslagen upp elevernas resultat, frånvaro och mående. Skolan kompetensutvecklar löpande personal inom UDL (Universal Design för Learning). Detta har bidragit till att lärare har ett gemensamt arbetssätt, som bygger på förutsägbarhet genom kända strukturer. Alla elever på Konradsbergsskolan har en egen digital enhet. På skolan finns hög kompetens att använda digitala resurser i den ordinarie undervisningen och som ett redskap när elever behöver anpassningar.

Arbetsbeskrivning

Du kommer i rollen som Administrativ chef bland annat arbeta med att ansvara för under rektors ledning:
- Budget-, ekonomiska uppföljnings- och ekonomiska planeringsprocessen samt för processen kring upphandling
- stöd avseende elev-, personal- och ekonomiadministration till skolan i syfte att avlasta kärnverksamheten
- IT
- Avtals- och fastighets-/lokalfrågor
- Arbetsmiljöarbete inom administration och service som du driver, utvecklar och följer upp
- Extern och intern kommunikation
- Skolans dokumenthanteringsfrågor så som arkiv och diarieföring
- Kommunikation , samverkan inom Campus Konradsberg.

Som administrativ chef är du strategiskt stöd till skolledningen i genomförandet av verksamhets- och omvärldsanalyser, ekonomistyrningens och andra styrsystems utformning samt vid effektiviseringar av verksamheten.
Du har övergripande ekonomiskt och administrativt ansvar för skolans lokaler i samråd med rektor.
Du kommer ha personalansvar för den icke-pedagogiska personalen I rollen som chef ingår att du ansvarar för ledning, personalutveckling och verksamhetsutveckling.
Tillsammans med rektor, biträdande rektorer utgör du en del av skolans Chefsgrupp. Då skolan har en flexibel organisation så är det viktigt med ett pedagogisk perspektiv på de behov som uppstår kopplat till ekonomiska beslut. Skolan arbetar med ett nära samarbete för att ha en så flexibel resursfördelning som möjligt både utifrån lokaler, ekonomi och personalresurser som utgår från elevers behov.

Kvalifikationer

Kvalifikationer
Vi söker dig som har ekonomisk och personalvetarutbildning på akademisk nivå/högskoleexamen.

Erfarenhet av arbete med unga är ett krav och erfarenhet av att möta olika personalkategorier:
- Goda kunskaper i system för såväl ekonomiuppföljning som personaladministration
- Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
- Erfarenhet av att leda andra/personalansvar

- Erfarenhet av arbetsmiljöarbetet

-Erfarenhet av att samverka med andra verksamheterVi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och följande kompetenser:

Du är relationsskapande och har en god förmåga att samtala med unga människor. Du kan sätta gränser och använder dig av ett lågaffektivt bemötande av elever. Du har en god kommunikativ- och samarbetsförmåga, både med elever och personal. Du är trygg, tillitsskapande och inser vikten av att vara en vuxen förebild.
Du ska vara flexibel och vara tillgänglig för elever och personal , samt i mötet med vårdnadshavare och externa kontakter.

Du ska vara flexibel och ha ett relationellt förhållningssätt.
du ska vara självständig men informativ och transparent i hur du tänker i ditt uppdrag.
du ska ha en god samarbetsförmåga med olika yrkesgrupper med olika utbildningsnivåer.
Du ska vara självgående och alltid ha ett verksamhetsperspektiv i ditt uppdrag

Övrigt

Skolan ligger på ett Campus område vilket kommer att ställa ökade krav på dig i ditt uppdrag att hantera olika kontakter, vara villig att förstå olika verksamheters behov.
att ska goda relationer inom skolan i kontakt med övriga verksamheter som samverkar.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Tillträde omgående
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 75-100%
Ort Kungsholmen
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2022/7932
Kontakt
  • Eva Andersson, 0761249983
Facklig företrädare
  • Helena Birath, 0850844872
Publicerat 2022-11-15
Sista ansökningsdag 2022-11-29
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Dela länkar