Positiv och engagerad vikarierande förskollärare till Kälvesta förskolor

Stockholms Stad, Hässelby-Vällingby SDF, Avd för förskola, Kälvesta förskolor

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning är beläget i västra Stockholm med närhet till natursköna områden och med tillgång till flera strandbad.
Våra 1 600 medarbetare är vår viktigaste resurs och vi söker dig som vill vara med och bidra till att våra verksamheter håller en hög kvalitet med våra invånare i fokus.
Vi är varandras arbetsmiljö och vi strävar efter ett klimat som präglas av mod, respekt, tydlighet och hjälpsamhet. För att nå dit krävs ett nära ledarskap som kännetecknas av personlig mognad och tydlighet samt att du som medarbetare bidrar med ett aktivt medarbetarskap.

Arbetsplatsbeskrivning

Kälvesta förskolor består av fem förskolor, 260 barn och 65 medarbetare.

Ledningen består av rektor, två biträdande rektorer och en specialpedagog. Enheten har även en administrativ assistent. 

Vår vision är- "Kälvesta förskolor där vi tillsammans får, drömmar, framtidstro och lärande att växa i en trygg miljö". Det är tillsammans vi kan och gör skillnad. 

I barnhälsoarbetet arbetar vi främjande och förebyggande vilket bottnar i det salutogena.  Vi har en specialpedagog anställd på enheten som har fokus på handledning och det specialpedagogiska arbetet, där bredda basen via anpassningar och stöd sätts in för hela barngruppen. Vi arbetar aktivt med tillgängliga lärmiljöer samt bildstöd och takk . 

Fokusområden är språkutvecklande arbetssätt, hållbar utveckling samt lär loggar både på grupp och individnivå i Skolplattformen.

Vi arbetar med projekt och teman och som förskollärare har du möjlighet att styra avdelningen och förskolan mot våra gemensamma styrdokument och verksamhetsplan. 

Estetiska lärprocesser och det lustfyllda kreativa lärandet  genom lek är områden som enheten kommer att fokusera på under kommande år. 

Enhetens pedagoger har gått Läslyftet samt arbetat med undervisningsstrategier och hur verksamhetens kvalitetsutveckling kan analyseras ytterligare i en utvecklingsgrupp för förskollärarna. 

Arbetsbeskrivning

Vi söker en positiv, trygg och engagerad vikarierande förskollärare som vill vara med och driva utvecklingsarbetet på vår enhet då två av våra förskollärare kommer att vara tjänstlediga. 

Du ska vara tydlig i ditt ledarskap och ha förmåga att leda och utveckla dina arbetskollegor i en positiv anda. Som förskollärare ska leda och möjliggöra samarbete i ditt arbetslag och lyfta professionen. Du ska även samverka med övriga kollegor på din förskola och enhet och ta tillvara på allas kompetenser.

Det är viktigt att du är lyhörd och väl förankrad i förskolans styrdokument med fokus på barnets bästa och har ett respektfullt bemötande.

Du ingår i utvecklingsnätverk tillsammans med förskollärare och ledning. 

Du behöver vara en tydlig ledare och kunna delegera arbetsuppgifter samt bjuda in till det kollektiva lärandet. Du behöver ha förståelse för grupputveckling samt vara rak och öppen i din kommunikation. 

Du är intresserad av att ta del av forskning och har driv att utvecklas och lära nytt. 

Du lyfter det salutogena är lösningsfokuserad, strukturerad och vänder dig till ledningen om du behöver stöd och hjälp. Du har mod att fatta egna beslut och ta tag i situationer som uppstår. 

Kvalifikationer

Du är utbildad förskollärare som är väl insatt i verksamhetsutveckling, läroplan och styrdokument.

Du har didaktisk kunskap och kan tolka och iscensätta läroplanens mål samt utveckla undervisningen där du planerar, genomför och utvärderar den. 

Du har ämneskunskaper som skapar en god lärmiljö. Där du har förmåga att fånga barns intresse och entusiasmera dem. Du utgår inifrån barns utveckling och lärande där deras delaktighet och lärande är i fokus. Du är med och lyfter barnens drömmar och framtidstro. 

Du är intresserad av estetiska lärprocesser och den lustfyllda kreativa leken. 

Det är meriterande om du genomgått Läslyftet samt har erfarenhet av att arbeta språkutvecklande.

Vi ser även att du arbetat med barn med specifika behov och erfarenhet av att arbeta med specialpedagogiskt stöd, bildstöd, takk och tillgängliga lärmiljöer

Vi söker dig som är trygg, hjälpsam och engagerad.

Övrigt

Du ingår i ett utvecklingsnätverk med ledning och övriga förskollärare. Du har egen planeringstid, arbetslagstid samt förskollärarmöten inlagda i schemat.

Du får en engagerad ledning som är relationell och lyhörd men som har tydliga krav och förväntningar på dig i din förskollärarroll och som medarbetare.

Om du är nyexaminerad kommer du att ha en mentor under ditt första år. 

Du behöver ha ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret att visa upp om du blir erbjuden vikariat. 

Varmt välkommen med din ansökan. 
Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Så snart som möjligt/ efter överrenskommelse
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2022/5370
Kontakt
  • Emine Bal, 0850805191
  • Malin Nordh, 0850805185
Facklig företrädare
  • Lärarförbundet, 077-0330303
Publicerat 2022-08-09
Sista ansökningsdag 2022-08-24
Legitimationskrav Förskollärare
Utbildningskrav Högskola/universitet

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Dela länkar