265 Locuri de munca vacante

Strateg med utvecklingsdriv till Stockholm stads centrala hr-system

Stockholms stad, Stadsledningskontoret, Personalstrategiska avdelningen, Stockholm
Ultima zi de depus cereri 3600/1/AM


SHIS Bostäder söker Ekonom Kundreskontra

SHIS bostäder, Stockholm
Ultima zi de depus cereri 3600/1/AM


Vi söker en Nämndsekreterare / Registrator

Stockholms stad, Överförmyndarförvaltningen, Verksamhetsstöd, Stockholm
Ultima zi de depus cereri 3600/1/AM


Stödassisten med erfarenhet av NPF,förvärvad hjärnskada och synnedsättning

Stockholms stad, Järva stadsdelsförvaltning, Stockholm
Ultima zi de depus cereri 3600/1/AM


Barnhandläggare till familjevården

Stockholms stad, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning,, Stockholm
Ultima zi de depus cereri 3600/1/AM


Rektor till Kvarnbackaskolan

Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Stockholm
Ultima zi de depus cereri 3600/1/AM


Stödassistent/stödbitäde till LSS grupp och servicebostäder.

Stockholms stad, Järva stadsdelsförvaltning, Stockholm
Ultima zi de depus cereri 3600/1/AM


Långt vikariat som Stödassistent enl LSS

Hägersten-Älvsjö SDF, social omsorg, Hägersten-Älvsjö gruppservicebostäder, Hägersten, Liljeholmen eller Älvsjö
Ultima zi de depus cereri 3600/1/AM


IT-tjänsteleveransansvarig - affärsstödjande IT till Stockholms Hamnar

Stockholms Hamnar, Stockholm
Ultima zi de depus cereri 3600/1/AM


Enhetschefer till två vård- och omsorgsboenden Södermalms sdf

Stockholms stad, Södermalm stadsdelsförvaltning, Äldreomsorgsavdelningen, Stockholm
Ultima zi de depus cereri 3600/1/AM


Kock till Årstaskolan

Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Årstaskolan, Stockholm
Ultima zi de depus cereri 3600/1/AM


Biträdande enhetschef för Mottagningen barn och unga i Järva

Stockholms stad, Järva stadsdelsförvaltning, Familj- och mottagningsenheten, Stockholm
Ultima zi de depus cereri 3600/1/AM


Säkerhetschef till Trafikkontoret, Stockholms stad

Stockholms stad, Trafikkontoret, Verksamhetsstöd, Stockholm
Ultima zi de depus cereri 3600/1/AM


Vikarierande biståndshandläggare till Beställarenheten äldreomsorg EÅV

Stockholms Stad, Enskede-Årsta-Vantör SDF, Social omsorg äldre, Stockholm
Ultima zi de depus cereri 3600/1/AM


Kyrkogårdsarbetare (säsongspersonal april-sep)

Stockholms Stad, Kyrkogårdsförvaltningen, Stockholm
Ultima zi de depus cereri 3600/1/AM


Socialsekreterare till relationsvåldsteamet i Farsta

Stockholms stad, Farsta SDF, IoF, Arbete, integration och bistånd, Farsta
Ultima zi de depus cereri 3600/1/AM


Parkingenjör med intresse för hållbarhet till Järva stadsdelsförvaltning

Stockholms stad, Järva stadsdelsförvaltning, Enheten för stadsutveckling, Stockholm
Ultima zi de depus cereri 3600/1/AM


Barnskötare till Finska förskolan

Södermalm stadsdelsförvaltning, Förskoleområde 3, Finska förskolan, Stockholm
Ultima zi de depus cereri 3600/1/AM


Kock på förskola

Södermalm stadsdelsförvaltning, Förskoleområde 3, Stockholm
Ultima zi de depus cereri 3600/1/AM


Biträdande enhetschef

Stockholms stad, Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning, Avdelningen för individ och familjeomsorg , Enheten Ung fritid, Stockholm
Ultima zi de depus cereri 3600/1/AM


Barnskötarvikarie till förskoleområde fyra på Södermalm

Stockholms stad, Södermalm stadsdelsförvaltning, Förskoleavdelningen, Förskoleområde 4, Stockholm
Ultima zi de depus cereri 3600/1/AM


Familjebehandlare till Relationsvåldscentrum Innerstaden

Stockholms Stad, Södermalm SDF, Relationsvåldscentrum Innerstaden, Stockholm
Ultima zi de depus cereri 3600/1/AM


Leg. Sjuksköterska-Dagtid

Stockholms Stad, Socialförvaltningen, LSS/SoL-hälsan, Stockholm
Ultima zi de depus cereri 3600/1/AM


Familjebostäder söker husvärd till Gubbängen/Enskede - vikariat 6 månader

AB Familjebostäder, Farsta
Ultima zi de depus cereri 3600/1/AM


Vikarie inom förskola till bemanningsteam på Kungsholmen

Stockholms stad, Kungsholmens stadsdelsförvaltning, Kungsholmen
Ultima zi de depus cereri 3600/1/AM


Björkängen LSS - kollo , Kolloledare , påsklov & sommar / omsorg omvårdnad

Stockholms Stad, Socialförvaltningen, LSS-enheten, LSS Kollo, Norrtälje/Sörmland
Ultima zi de depus cereri 3600/1/AM


Skolsköterska till Hässelby Villastads skola

Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Hässelby Villastads skola, Stockholm
Ultima zi de depus cereri 3600/1/AM


IT-strateg till Stockholmshem

AB Stockholmshem, Kommunikation & Marknad, IT & digitalisering, Stockholm
Ultima zi de depus cereri 3600/1/AM


Skolsekreterare - Skarpatorpsskolan

Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Grundskoleavdelningen, Område 8, Skarpatorpsskolan, Stockholm
Ultima zi de depus cereri 3600/1/AM


Enhetschef till energi och klimat, miljöförvaltningen

Stockholms stad, Miljöförvaltningen, Energi och klimat, Stockholm
Ultima zi de depus cereri 3600/1/AM


Nattpersonal sökes till gruppbostäder LSS

Enskede-Årsta-Vantör sdf, Social omsorg vuxen, Gruppbostäder LSS, Enskede
Ultima zi de depus cereri 3600/1/AM


Utvecklingsdriven miljösamordnare till Skärholmens Stadsdelsförvaltning

Stockholms Stad, Skärholmen SDF, Stadsmiljö, civilsamhälle och kultur, Stockholm
Ultima zi de depus cereri 3600/1/AM


Biträdande rektor

Stockholms stad, Sköndal
Ultima zi de depus cereri 3600/1/AM


Utvecklingsinriktad parkchef till Järva stadsdelsförvaltning

Stockholms stad, Järva stadsdelsförvaltning, Enheten för stadsutveckling, Stockholm
Ultima zi de depus cereri 3600/1/AM


Barnsekreterare till familjevården i Skärholmen (vikariat)

Stockholms stad, Skärholmen stadsdelsförvaltning, , Stockholm
Ultima zi de depus cereri 3600/1/AM


Skolassistent 50% till Gubbängsskolan

Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Område 3, Gubbängsskolan, Stockholm
Ultima zi de depus cereri 3600/1/AM


Skolsekreterare till Abrahamsbergsskolan

Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Abrahamsbergsskolan, Stockholm
Ultima zi de depus cereri 3600/1/AM


Enhetschef, Enheten för förebyggande arbete

Stockholms stad, Södermalm stadsdelsförvaltning, Äldreomsorgsavdelningen, Stockholm
Ultima zi de depus cereri 3600/1/AM


Kock till Årstaskolan, vikariat

Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Årstaskolan, Stockholm
Ultima zi de depus cereri 3600/1/AM


Arbetsterapeut med intresse för utvecklingsarbete och god vård sökes

Stockholms stad, EÅV sdf Social omsorg äldre, Hälso- och sjukvårdsenhet, Stockholm
Ultima zi de depus cereri 3600/1/AM


Undersköterskor, vikarier till Kampementets vård- och omsorgsboende

Stockholms stad, Norra innerstaden, Äldreomsorgsavdelningen, Norra Innerstaden
Ultima zi de depus cereri 3600/1/AM


Kapellvärdar

Stockholms stad, Kyrkogårdsförvaltningen, Stockholm
Ultima zi de depus cereri 3600/1/AM


Socialsekreterare till vår ungdomsenhet

Stockholms Stad, Farsta SDF, Individ och Familj, Barn och ungdom, Stockholm
Ultima zi de depus cereri 3600/1/AM


Fritidsledare 25% Fritid för alla

Enheten parklek och fritid, Hässelby Vällingby
Ultima zi de depus cereri 3600/1/AM


Socialsekreterare med uppföljningsuppdrag för placerade ungdomar

Stockholms stad, Enskede-Årsta-Vantör SDF, Social omsorg BoU. Mottag-Utr, Stockholm
Ultima zi de depus cereri 3600/1/AM


Enhetschef drift och redovisning

Stockholms stad, Exploateringskontoret, Ekonomiavdelningen, Stockholm
Ultima zi de depus cereri 3600/1/AM


Chef för HR, informationshantering och internservice

Stockholms stad, Serviceförvaltningen, Utvecklingsavdelningen, Stockholm
Ultima zi de depus cereri 3600/1/AM


Sommarnotarie till juridiska avdelningen

Stockholms stad, Stadsledningskontoret, Juridiska avdelningen, Allmänjuridiska enheten, Stockholm
Ultima zi de depus cereri 3600/1/AM


Bostad Först växer! Vi söker fler Vård och stödsamordnare/CM

Bostad Först, Boendeenheten, Socialförvaltningen, Stockholm
Ultima zi de depus cereri 3600/1/AM


Stödassistent med kunskap och erfarenhet av outtalade behov och önskningar

Bromma stadsdelsförvaltning, Brommas dagliga verksamhet, Bromma
Ultima zi de depus cereri 3600/1/AM


Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här