Arbetsinstruktör inom restaurang och service på daglig verksamhet inom LSS.

Stockholms stad, Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning, Glasade gången, Stockholm
Last application date 04.Mar.2024


Långt vikariat som Stödassistent enl LSS

Hägersten-Älvsjö SDF, social omsorg, Hägersten-Älvsjö gruppservicebostäder, Hägersten, Liljeholmen eller Älvsjö
Last application date 10.Mar.2024


Sommar- och timvikarier sökes till hemtjänst

Stockholms Stad, Skarpnäck SDF, Äldreomsorg , Södra Skarpnäcks hemtjänst, Stockholm
Last application date 04.Mar.2024


Familjebostäder söker en Driftingenjör

AB Familjebostäder, Farsta
Last application date 03.Mar.2024


Kommunikatör till Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning

Stockholms stad, Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning, Stockholm
Last application date 02.Mar.2024


Sommarvikarier dag, kväll och natt till hemtjänsten på Södermalm

Södermalm SDF, Södermalms hemtjänstenhet, Södertjänst, Södermalm
Last application date 03.Mar.2024


Rektor till Anna Whitlocks gymnasium

Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Stockholm
Last application date 03.Mar.2024


Skolkurator

Stockholms stad, Spånga gymnasium, Stockholm
Last application date 05.Mar.2024


Sjuksköterska kväll- och natt Högdalens VoB

Stockholms Stad, Enskede-Årsta-Vantör SDF, Social omsorg äldre, Högdalen
Last application date 15.Mar.2024


Rektor till Thorildsplans gymnasium

Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Stockholm
Last application date 03.Mar.2024


Kommunikationschef till socialförvaltningen

Stockholms stad, Socialförvaltningen, Farsta
Last application date 03.Mar.2024


Säkerhetschef till Trafikkontoret, Stockholms stad

Stockholms stad, Trafikkontoret, Verksamhetsstöd, Stockholm
Last application date 10.Mar.2024


Enheten för hemlösa söker en chef till vård och omsorgssektionen

Stockholms stad, Socialförvaltningen, Enheten för hemlösa, , Stockholm
Last application date 03.Mar.2024


Sommarvikarierande biståndshandläggare till Kungsholmen

Stockholms Stad, Kungsholmen SDF, Beställarenheten Äldreomsorg, Stockholm, Kungsholmen
Last application date 01.Mar.2024


Jobba som avtalsförvaltare i Sveriges största kommun!

Stockholms Stad, Serviceförvaltningen, Avtalsenheten, Stockholm
Last application date 03.Mar.2024


Fritidsledare

Enheten parklek och fritid, Hässelby Vällingby
Last application date 01.Mar.2024


Familjebehandlare till Familjestöd familj

Stockholms Stad, Hässelby-Vällingby SDF, Hässelby-Vällingby
Last application date 01.Mar.2024


Biträdande enhetschef till beställarenhet Äldreomsorg

Stockholms Stad, Järva SDF Beställarenheten för äldre, Kista
Last application date 03.Mar.2024


Registrator som vill utbilda och utveckla informationshanteringen på Utbildningsförvaltningen

Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Stockholm
Last application date 29.Feb.2024


Upphandlare/ansvarig upphandlingsjurist till Utbildningsförvaltningen

Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Planeringsenheten, Stockholm
Last application date 04.Mar.2024


Förmedlingshandläggare till Bostadsförmedlingen

Bostadsförmedlingen i Stockholm AB, Stockholm
Last application date 29.Feb.2024


Vi söker Undersköterska, sommarvikarie

Stockholms stad, Järva stadsdelsförvaltning, Järva vård och omsorgsboende, Järva SDF
Last application date 15.Mar.2024


Utvecklingsinriktad biträdande rektor till Blåsut/Dalens förskolor

Stockholms stad, Förskola Blåsut , Stockholm
Last application date 03.Mar.2024


Förmedlingshandläggare till Bostadsförmedlingen, heltid 4-5 månader

Bostadsförmedlingen i Stockholm AB, Stockholm
Last application date 29.Feb.2024


Utvecklingsinriktad och modig chef till Familjebehandlargruppen

Stockholms stad, Södermalm stadsdelsförvaltning, Sociala avdelningen, Stockholm
Last application date 29.Feb.2024


Årstadals förskolor söker barnskötare till vikariat

Stockholms Stad, Hägersten-Älvsjö SDF, Årstadals förskolor, Årstadal, Liljeholmen
Last application date 29.Feb.2024


Leg. Arbetsterapeut till Postiljonen

Stockholms Stad, Farsta sdf, Postiljonens vård- och omsorgsboende, Stockholm
Last application date 04.Mar.2024


Trafikkontoret söker trafikingenjör, trafikanordningsplaner

Stockholms stad, Trafikkontoret, Tillstånd, Söder, Stockholm
Last application date 29.Feb.2024


Leg. Sjuksköterska till Korttidsboende på Postiljonen

Stockholms Stad, Farsta SDF, Äldreomsorg, Svedmyra
Last application date 04.Mar.2024


Barnskötare med engagemang

Stockholms stad, Bromma stadsdelsförvaltning, Avdelning Förskola, Stockholm
Last application date 29.Feb.2024


Arbetsledare till Skarpnäcks sportfält

Stockholms Stad, Idrottsförvaltningen, Områdeslaget Söderort, Skarpnäck, Stockholm
Last application date 29.Feb.2024


Löpartjänst myndighetsutövning till Enheten för hemlösa

Stockholms Stad, Socialförvaltningen, Socialtjänstavd, Enheten för hemlösa, Stockholm
Last application date 29.Feb.2024


Utredare med ekonomisk inriktning till Förskoleförvaltningen

Stockholms stad, Förskoleförvaltningen, Myndighetsavdelningen, Stockholm
Last application date 03.Mar.2024


Stödassistent/stödbiträde vikariat Drömmen

Stockholms stad, Hagsätra
Last application date 29.Feb.2024


Jobbcoacher(arbetsspecialister) till Alfa/IWork

Stockholms Stad, AMF, Enheten för funktionsnedsättning och psykisk ohälsa, Stockholm
Last application date 29.Feb.2024


Områdeschefer till Skärholmens SDF, avdelning för Individ och Familj

Stockholms stad, Skärholmen stadsdelsförvaltning, Socialtjänst , Stockholm
Last application date 29.Feb.2024


Digital stödjare till Norra innerstadens Hälsofrämjandeenheterna, vikariat

Stockholms stad, Norra innerstaden , Äldreomsorgsavdelningen, Stockholm
Last application date 29.Feb.2024


Stödassistent/stödbiträde Navet

Stockholms stad, Socialförvaltningen, Avdelningen för socialt stöd, LSS-enheten, Navets korttidshem, Stockholm
Last application date 29.Feb.2024


Biståndshandläggare

Stockholms stad, Bromma stadsdelsförvaltning, Bromma
Last application date 29.Feb.2024


Administrativ assistent Förskoleområde 7

Stockholms Stad, Bromma SDF, Stockholm/Bromma
Last application date 29.Feb.2024


Redovisningsekonom till Micasa Fastigheter

Micasa Fastigheter i Stockholm AB, Ekonomi, Redovisning, Stockholm
Last application date 29.Feb.2024


Västertorpsskolan söker fritidsledare

Västertorpsskolan, Stockholm
Last application date 29.Feb.2024


Rektor till Norra Ängby skola

Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Stockholm
Last application date 29.Feb.2024


Vi söker 1 skicklig och erfaren elevassistent till anpassade grundskolan

Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Södermalmsskolan, Stockholm
Last application date 29.Feb.2024


Socialsekreterare med uppföljningsuppdrag för placerade ungdomar

Stockholms stad, Enskede-Årsta-Vantör SDF, Social omsorg BoU. Mottag-Utr, Stockholm
Last application date 07.Mar.2024


Boendestödjare till SHIS Bostäder

SHIS bostäder, Stockholm
Last application date 28.Feb.2024


Arbetsinstruktör till Bromma Arbetsmarknadscenter

Bromma stadsdelsförvaltning, Resursenheten, Bromma Arbetsmarknadscenter , Bromma
Last application date 05.Mar.2024


Enhetschefer till beställarenheten för äldre på Södermalm

Stockholms stad, Södermalm stadsdelsförvaltning, Äldreomsorgsavdelningen, Stockholm
Last application date 03.Mar.2024


Dagvattenspecialist till trafikkontoret

Stockholm stad, Stockholm
Last application date 28.Feb.2024


Vill du jobba som stödassistent på våra LSS-bostäder i sommar?

Stockholms stad, Skärholmen Sdf, Stöd och service i egen regi, LSS-bostäder, Stockholm
Last application date 01.Mar.2024


Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här