Arbetsinstruktör inom restaurang och service på daglig verksamhet inom LSS.

Stockholms stad, Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning, Glasade gången, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2024-03-04


Långt vikariat som Stödassistent enl LSS

Hägersten-Älvsjö SDF, social omsorg, Hägersten-Älvsjö gruppservicebostäder, Hägersten, Liljeholmen eller Älvsjö
Sista ansökningsdatum 2024-03-10


Sommar- och timvikarier sökes till hemtjänst

Stockholms Stad, Skarpnäck SDF, Äldreomsorg , Södra Skarpnäcks hemtjänst, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2024-03-04


Familjebostäder söker en Driftingenjör

AB Familjebostäder, Farsta
Sista ansökningsdatum 2024-03-03


Kommunikatör till Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning

Stockholms stad, Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2024-03-02


Sommarvikarier dag, kväll och natt till hemtjänsten på Södermalm

Södermalm SDF, Södermalms hemtjänstenhet, Södertjänst, Södermalm
Sista ansökningsdatum 2024-03-03


Rektor till Anna Whitlocks gymnasium

Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2024-03-03


Skolkurator

Stockholms stad, Spånga gymnasium, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2024-03-05


Sjuksköterska kväll- och natt Högdalens VoB

Stockholms Stad, Enskede-Årsta-Vantör SDF, Social omsorg äldre, Högdalen
Sista ansökningsdatum 2024-03-15


Rektor till Thorildsplans gymnasium

Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2024-03-03


Kommunikationschef till socialförvaltningen

Stockholms stad, Socialförvaltningen, Farsta
Sista ansökningsdatum 2024-03-03


Säkerhetschef till Trafikkontoret, Stockholms stad

Stockholms stad, Trafikkontoret, Verksamhetsstöd, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2024-03-10


Enheten för hemlösa söker en chef till vård och omsorgssektionen

Stockholms stad, Socialförvaltningen, Enheten för hemlösa, , Stockholm
Sista ansökningsdatum 2024-03-03


Sommarvikarierande biståndshandläggare till Kungsholmen

Stockholms Stad, Kungsholmen SDF, Beställarenheten Äldreomsorg, Stockholm, Kungsholmen
Sista ansökningsdatum 2024-03-01


Jobba som avtalsförvaltare i Sveriges största kommun!

Stockholms Stad, Serviceförvaltningen, Avtalsenheten, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2024-03-03


Fritidsledare

Enheten parklek och fritid, Hässelby Vällingby
Sista ansökningsdatum 2024-03-01


Familjebehandlare till Familjestöd familj

Stockholms Stad, Hässelby-Vällingby SDF, Hässelby-Vällingby
Sista ansökningsdatum 2024-03-01


Biträdande enhetschef till beställarenhet Äldreomsorg

Stockholms Stad, Järva SDF Beställarenheten för äldre, Kista
Sista ansökningsdatum 2024-03-03


Registrator som vill utbilda och utveckla informationshanteringen på Utbildningsförvaltningen

Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2024-02-29


Upphandlare/ansvarig upphandlingsjurist till Utbildningsförvaltningen

Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Planeringsenheten, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2024-03-04


Förmedlingshandläggare till Bostadsförmedlingen

Bostadsförmedlingen i Stockholm AB, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2024-02-29


Vi söker Undersköterska, sommarvikarie

Stockholms stad, Järva stadsdelsförvaltning, Järva vård och omsorgsboende, Järva SDF
Sista ansökningsdatum 2024-03-15


Utvecklingsinriktad biträdande rektor till Blåsut/Dalens förskolor

Stockholms stad, Förskola Blåsut , Stockholm
Sista ansökningsdatum 2024-03-03


Förmedlingshandläggare till Bostadsförmedlingen, heltid 4-5 månader

Bostadsförmedlingen i Stockholm AB, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2024-02-29


Utvecklingsinriktad och modig chef till Familjebehandlargruppen

Stockholms stad, Södermalm stadsdelsförvaltning, Sociala avdelningen, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2024-02-29


Årstadals förskolor söker barnskötare till vikariat

Stockholms Stad, Hägersten-Älvsjö SDF, Årstadals förskolor, Årstadal, Liljeholmen
Sista ansökningsdatum 2024-02-29


Leg. Arbetsterapeut till Postiljonen

Stockholms Stad, Farsta sdf, Postiljonens vård- och omsorgsboende, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2024-03-04


Trafikkontoret söker trafikingenjör, trafikanordningsplaner

Stockholms stad, Trafikkontoret, Tillstånd, Söder, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2024-02-29


Leg. Sjuksköterska till Korttidsboende på Postiljonen

Stockholms Stad, Farsta SDF, Äldreomsorg, Svedmyra
Sista ansökningsdatum 2024-03-04


Barnskötare med engagemang

Stockholms stad, Bromma stadsdelsförvaltning, Avdelning Förskola, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2024-02-29


Arbetsledare till Skarpnäcks sportfält

Stockholms Stad, Idrottsförvaltningen, Områdeslaget Söderort, Skarpnäck, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2024-02-29


Löpartjänst myndighetsutövning till Enheten för hemlösa

Stockholms Stad, Socialförvaltningen, Socialtjänstavd, Enheten för hemlösa, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2024-02-29


Utredare med ekonomisk inriktning till Förskoleförvaltningen

Stockholms stad, Förskoleförvaltningen, Myndighetsavdelningen, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2024-03-03


Stödassistent/stödbiträde vikariat Drömmen

Stockholms stad, Hagsätra
Sista ansökningsdatum 2024-02-29


Jobbcoacher(arbetsspecialister) till Alfa/IWork

Stockholms Stad, AMF, Enheten för funktionsnedsättning och psykisk ohälsa, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2024-02-29


Områdeschefer till Skärholmens SDF, avdelning för Individ och Familj

Stockholms stad, Skärholmen stadsdelsförvaltning, Socialtjänst , Stockholm
Sista ansökningsdatum 2024-02-29


Digital stödjare till Norra innerstadens Hälsofrämjandeenheterna, vikariat

Stockholms stad, Norra innerstaden , Äldreomsorgsavdelningen, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2024-02-29


Stödassistent/stödbiträde Navet

Stockholms stad, Socialförvaltningen, Avdelningen för socialt stöd, LSS-enheten, Navets korttidshem, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2024-02-29


Biståndshandläggare

Stockholms stad, Bromma stadsdelsförvaltning, Bromma
Sista ansökningsdatum 2024-02-29


Administrativ assistent Förskoleområde 7

Stockholms Stad, Bromma SDF, Stockholm/Bromma
Sista ansökningsdatum 2024-02-29


Redovisningsekonom till Micasa Fastigheter

Micasa Fastigheter i Stockholm AB, Ekonomi, Redovisning, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2024-02-29


Västertorpsskolan söker fritidsledare

Västertorpsskolan, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2024-02-29


Rektor till Norra Ängby skola

Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2024-02-29


Vi söker 1 skicklig och erfaren elevassistent till anpassade grundskolan

Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Södermalmsskolan, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2024-02-29


Socialsekreterare med uppföljningsuppdrag för placerade ungdomar

Stockholms stad, Enskede-Årsta-Vantör SDF, Social omsorg BoU. Mottag-Utr, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2024-03-07


Boendestödjare till SHIS Bostäder

SHIS bostäder, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2024-02-28


Arbetsinstruktör till Bromma Arbetsmarknadscenter

Bromma stadsdelsförvaltning, Resursenheten, Bromma Arbetsmarknadscenter , Bromma
Sista ansökningsdatum 2024-03-05


Enhetschefer till beställarenheten för äldre på Södermalm

Stockholms stad, Södermalm stadsdelsförvaltning, Äldreomsorgsavdelningen, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2024-03-03


Dagvattenspecialist till trafikkontoret

Stockholm stad, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2024-02-28


Vill du jobba som stödassistent på våra LSS-bostäder i sommar?

Stockholms stad, Skärholmen Sdf, Stöd och service i egen regi, LSS-bostäder, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2024-03-01


Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här