Tre undersköterskor till nattpatrull i Spånga-Tensta vikariat

Stockholms Stad, Spånga-Tensta SDF, Hemtjänst, Spånga
Uiterste datum 11-04-2023


Gymnasielärare i Matematik 100%

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Stockholm
Uiterste datum 11-04-2023


Pedagog spelskapande till Kulturskolan

Stockholms Stad, Kulturförvaltningen, Kulturskolan, Stockholm
Uiterste datum 11-04-2023


Kurator Västerorts ungdomsmottagning

Stockholms Stad, Hässelby-Vällingby SDF, Hässelby.Vällingby
Uiterste datum 11-04-2023


Miljö- och hälsoskyddsinspektörer till Miljöförvaltningen

Stockholms Stad, Miljöförvaltningen, Miljö-och hälsoskydd, Skola och avfall, Stockholm
Uiterste datum 11-04-2023


Skolsköterska 50% till Östra Reals gymnasium

Stockholms Stad Utbildningsförvaltningen, Stockholm
Uiterste datum 11-04-2023


Kock till Maltesholms förskolor

Stockholms Stad, Hässelby-Vällingby SDF, Hässelby
Uiterste datum 11-04-2023


Vikarier till uppsök och rådgivning

Stockholms Stad, Socialförvaltningen, Uppsök och rådgivning, Stockholm
Uiterste datum 11-04-2023


Projektledare för intern kommunikation om EU/internationella frågor

Stockholms Stad, Stadsledningskontoret, Internationella enheten, Stockholm
Uiterste datum 11-04-2023


Lärare i juridik på Östra Reals gymnasium

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Stockholm
Uiterste datum 11-04-2023


Socialsekreterare till utredningsgrupp, samverkan

Södermalm SDF, Enheten för ekonomiskt bistånd, Södermalms
Uiterste datum 11-04-2023


Medicinskt ledningsansvarig skolläkare

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Avd för lärande och elevhälsa, Stockholm
Uiterste datum 11-04-2023


St. Eriks Gymnasiesärskola söker Elevassistenter

Stockholms stad, Stockholm
Uiterste datum 11-04-2023


Lärarvikarier sökes till Stockholms stads skolors vikariepool

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Pk-avd, Bemanningsenheten, Stockholm
Uiterste datum 11-04-2023


Färdtjänstsamordnare till Enheten för medborgarservice

Stockholms Stad, Hägersten-Älvsjö SDF, Enheten för Medborgarservice , Älvsjö
Uiterste datum 11-04-2023


Erfaren köksbiträde till Blackebergsgymnasium

Utbildningsförvaltningen, Gymnasieavdelningen, Blackebergs gymnasium, Stockholm
Uiterste datum 11-04-2023


Vikariat 33 procent lärare i musik till Östra Reals gymnasium

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Stockholm
Uiterste datum 11-04-2023


Lärare i NO, SO, MU och stöd (åk1-3) (vikariat) - Katarina Norra skola

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Katarina Norra skola, Södermalm, Stockholm
Uiterste datum 11-04-2023


Lärare till åk 5 Sjöängsskolan

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Älvsjö, Örby slott
Uiterste datum 11-04-2023


Sommarjobb som socialsekreterare på Ekonomiskt bistånd i Rinkeby-Kista

Stockholms Stad, Rinkeby-Kista SDF, Kista
Uiterste datum 11-04-2023


MYP English language and literature teacher

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, ISSR, Stockholm
Uiterste datum 11-04-2023


Studentmedarbetare till Kista bibliotek 20%

Stockholms Stad, Kulturförvaltningen, Stockholms stadsbibliotek, Stockholm
Uiterste datum 10-04-2023


Utbildade och engagerade fritidsledare

Enskede-Årsta-Vantör SDF- Social omsorg barn och unga, Stockholm
Uiterste datum 10-04-2023


Arkivarie till Stadsarkivet

Stockholms Stad, Stadsarkivet, Stockholm
Uiterste datum 10-04-2023


Kvalitetssamordnare till äldreomsorgen på Södermalm

Stockholms Stad, Södermalm SDF, Äldreomsorgsavdelningen, Stockholm
Uiterste datum 10-04-2023


Ekonomiassistent till Kulturförvaltningen

Stockholms Stad, Kulturförvaltningen, Administrativa staben, Stockholm
Uiterste datum 10-04-2023


Handläggare för kvalificerat utredningsarbete till alkoholsektionen inom tillståndsenheten

Stockholms Stad, Socialförvaltningen, Tillståndsenheten, Stockholm
Uiterste datum 10-04-2023


Socialsekreterare till familjevården på Kungsholmen

Stockholms Stad, Kungsholmen SDF, Familjeenheten , Stockholm
Uiterste datum 10-04-2023


Timvikarier till hemtjänst Banérgatan på Östermalm

Östermalm, Äldreomsorgsavdelningen, Utförarområdet, Hemtjänst Banérgatan, Stockholm
Uiterste datum 10-04-2023


Köksbiträde till Höglandsskolan

Utbildningsförvaltningen, Grundskoleavdelningen, Område 1, Höglandsskolan, Stockholm
Uiterste datum 10-04-2023


Systemadministratör inom e-handel

Stockholms Stad, Serviceförvaltningen, Upphandling, Stockholm
Uiterste datum 10-04-2023


Verksamhetscontroller till Arbetsmarknadsförvaltningen

Stockholms Stad, Arbetsmarknadsförvaltningen, Ekonomistaben, Stockholm
Uiterste datum 10-04-2023


MYP student care resource

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, ISSR, Stockholm
Uiterste datum 10-04-2023


Specialpedagog/speciallärare åk 7-9 + förstelärare

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Observatorielundens skola, Stockholm
Uiterste datum 10-04-2023


Sommarvikarier personlig assistans

Stockholms Stad, Kungsholmen SDF, Personlig assistans, Kungsholmen
Uiterste datum 10-04-2023


Administrativ assistent

Stockholms Stad, Norrmalm SDF, Äldreavdelningen, Väderkvarnen, Stockholm
Uiterste datum 10-04-2023


Administratör till Exploateringskontoret

Stockholms Stad, Exploateringskontoret, Mark & värdering, Stockholm
Uiterste datum 10-04-2023


Serviceinriktad HR-administratör

Stockholms Stad, Spånga-Tensta SDF och Rinkeby-Kista SDF, Stockholm
Uiterste datum 10-04-2023


Teamkoordinator konsultupphandling till exploateringskontoret

Stockholms Stad, Exploateringskontoret, Byggprojektledare och upphandling , Stockholm
Uiterste datum 10-04-2023


Lärare i fritidshem till Björkhagens skola

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Björkhagens skola, Johanneshov
Uiterste datum 10-04-2023


Registrator & objektspecialist för Platina (eDok), Utbildningsförvaltningen

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Pk-avd, ARF-enheten, Stockholm
Uiterste datum 10-04-2023


HR- konsult till Socialförvaltningen (vikariat)

Stockholms Stad, Socialförvaltningen, Personalenheten, Stockholm
Uiterste datum 10-04-2023


Elevassistent till anpassad grundskola

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Gullingeskolan, Stockholm
Uiterste datum 10-04-2023


Fysioterapeut till äldreboende i city, längre vikariat

Stockholms Stad, Norrmalm SDF, Äldreavdelningen, Väderkvarnen, Stockholm
Uiterste datum 10-04-2023


Klasslärare till åk 1

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Sätraskolan, Stockholm
Uiterste datum 10-04-2023


Legitimerad/behörig förskolelärare och arbetslagsledare till Tallkrogens skola

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Grundskoleavdelningen, Område 3, Tallkrogens skola, Stockholm
Uiterste datum 10-04-2023


Högskoleutbildad fritidspedagog

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Stockholm
Uiterste datum 10-04-2023


Legitimerad och behörig lärare till Eiraskolan vikariat

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Eiraskolan, Stockholm, Kungsholmen
Uiterste datum 10-04-2023


Vill du utforma morgondagens arbetssätt för våldsutsattas boendesituation?

Stockholms Stad, Hässelby-Vällingby SDF, Avd för vuxna, Vuxenenheten, Hässelby gård
Uiterste datum 10-04-2023


Samhällslots/projektanställning

Stockholms Stad, Spånga-Tensta SDF, Förskola, Stöd och administration, Spånga-Tensta
Uiterste datum 10-04-2023


Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Skicka en intresseanmälan